Chọn một người khác làm chủ sở hữu tệp của bạn

Theo mặc định, bạn sở hữu bất kỳ tệp nào mà bạn tạo hoặc tải lên Google Drive. Bạn có thể chuyển quyền sở hữu các tệp và thư mục Google cho ai đó có Tài khoản Google.

Trước khi bạn chuyển quyền sở hữu

Bạn chỉ có thể chuyển quyền sở hữu các tệp và thư mục Google.Khi chọn người khác làm chủ sở hữu của một thư mục, bạn vẫn sở hữu các tệp trong thư mục này. Tìm hiểu thêm về cách chia sẻ thư mục.

Lưu ý: Nếu bạn chuyển quyền sở hữu đối với nhiều tệp và thư mục cùng một lúc, có thể một thời gian sau bạn mới thấy sự thay đổi.

Tệp bạn có thể chuyển

 • Google Tài liệu
 • Google Trang tính
 • Google Trang trình bày
 • Google Biểu mẫu
 • Google Bản vẽ
 • Google My Maps
 • Thư mục

Sau khi bạn thay đổi chủ sở hữu tệp

Khi chọn người khác làm chủ sở hữu tệp, bạn sẽ không thể:

 • Chuyển quyền sở hữu, thậm chí chuyển lại cho chính mình.
 • Xóa vĩnh viễn tệp khỏi Google Drive.

Cách thay đổi chủ sở hữu

 1. Mở màn hình chính của Google Drive, Google Tài liệu, Google Trang tính hoặc Google Trang trình bày.
 2. Nhấp vào tệp bạn muốn chuyển cho người khác.
 3. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Nhấp vào phần Nâng cao.
 5. Ở bên phải của người mà bạn đã chia sẻ tệp, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Nhấp vào phần Là chủ sở hữu.
 7. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.

Sau khi đặt người khác làm chủ sở hữu tệp, bạn có thể chỉnh sửa tệp trừ khi chủ sở hữu mới quyết định thay đổi quyền truy cập của bạn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?