Overzicht van instellingen voor delen

Deel uw bestanden en mappen alleen met wie u wilt; behoud de volledige controle.


Google Drive: Sharing your documents and files

Met Google Drive kunt u uw bestanden en mappen delen met wie u wilt en op elk gewenst toegangsniveau.

 • Werk in realtime samen met collega's, klasgenoten of vrienden
 • Stop met het verzenden van e-mailbijlagen en start met het delen van items
 • Bepaal zelf wie uw bestanden kan zien en bewerken met zichtbaarheidsopties en toegangsniveaus
 • Deel uw werk makkelijk met vele anderen

Instellingen voor delen

De instellingen voor delen zijn uw belangrijkste besturingselement voor een bepaalde map of een specifiek bestand.

instellingen voor delen

U kunt een zichtbaarheidsoptie kiezen voor elk item in uw Google Drive dat u wilt delen, en een toegangsniveau voor iedere persoon of groep mensen met wie u iets heeft gedeeld.

Naast het kiezen van de zichtbaarheidsoptie en het toegangsniveau kunt u ook het volgende doen:

 • De link van een bestand of map kopiëren om met iemand te delen
 • Zien wie toegang heeft
 • Bijdragers (bewerkers, commentators of kijkers) toevoegen door een naam of een mailinglijst te kiezen
 • Bijdragers verwijderen of iemands toegangsniveau wijzigen
 • Het eigendomsrecht van uw bestand overdragen aan iemand anders

Zichtbaarheidsopties

Met zichtbaarheidsopties kunt u bepalen hoe mensen toegang hebben tot uw bestanden en mappen. Alles wat u maakt, synchroniseert of uploadt in Google Drive is in eerste instantie privé.

Privé

Als u een privédocument maakt, bent u de enige die toegang heeft tot dat document. Vervolgens kunt u andere mensen toegang verlenen. Gebruikers met het recht 'Mag bewerken' of 'Mag opmerkingen plaatsen' moeten inloggen bij een Google-account (of zich aanmelden voor een nieuw account) om bewerkingen te kunnen uitvoeren of opmerkingen te kunnen plaatsen.

'Privé' is de beste instelling voor uw persoonlijke documenten, zoals een lijst van contactpersonen of een cv. Het is ook een geschikte optie als u met een kleine groep mensen wilt samenwerken. U kunt bijvoorbeeld met een vriend of familielid werken aan een privébrief of samen belastingformulieren invullen.
Iedereen met de link

Als iets is ingesteld als Iedereen met de link, werkt dit net als een geheim telefoonnummer. Iemand anders kan het alleen bekijken als hij of zij de exacte URL van het document, het bestand of de map heeft. Als u ook de optie 'Iedereen mag bewerken' selecteert, kan iedereen met de link uw document ook bewerken. Aangezien inloggen niet is vereist, kunnen kijkers en bewerkers als anoniem worden weergegeven.

Iedereen met de link is een uitstekende instelling als u een groep mensen eenvoudig toegang wilt geven tot informatie en de inhoud van het document niet vertrouwelijk is. Als u bijvoorbeeld docent bent en een syllabus plus boekenlijst met uw studenten wilt delen, kunt u die informatie opnemen in een document dat is ingesteld als 'Iedereen met de link' en de link vervolgens naar uw studenten sturen.
Openbaar op internet

Kies Openbaar als u wilt dat iets voor iedereen beschikbaar is. Openbare documenten en bestanden kunnen in zoekresultaten worden weergegeven en iedereen die het webadres van het document vindt, heeft er toegang toe. Als u daarbij ook de opties 'Iedereen mag opmerkingen plaatsen' en/of 'Iedereen mag bewerken' selecteert, kan iedereen die uw document vindt het ook bekijken, bewerken en er opmerkingen bij plaatsen.

Openbaar op internet is een uitstekende instelling als u iets aan zoveel mogelijk mensen bekend wilt maken. U kunt bijvoorbeeld een flyer voor een concert maken, deze opslaan als openbaar document en een link naar de flyer op uw blog posten.
Zichtbaarheidsopties voor klanten van Google Apps

Als u een Google Apps-klant bent, kan de standaardinstelling van uw domein anders zijn. Maar u kunt het zichtbaarheidsniveau wijzigen in Iedereen met de link of Openbaar op internet als u meer mensen toegang wilt geven.

Google Apps-gebruikers kunnen documenten ook alleen openbaar maken voor gebruikers op hun domein. Als u een domeinnaam, zoals "Voorbeeld.com", als zichtbaarheidsoptie selecteert, kunnen gebruikers op dat domein het bestand vinden met behulp van de optie 'Zoek [dat domein]' in met menu 'Geavanceerd zoeken'. Wanneer de optie Iedereen op [dat domein] met de link is geselecteerd, wordt het bestand niet weergegeven in de resultaten van 'Zoek [dat domein]'.

Toegangsniveaus

Google Drive biedt verschillende toegangsniveaus voor het delen van bestanden en mappen. Als u een bestand maakt, synchroniseert of uploadt, bent u de eigenaar van dat item (tenzij u het eigendomsrecht heeft overgedragen). Er zijn drie toegangsniveaus voor bijdragers: 'Mag weergeven', 'Mag opmerkingen plaatsen' (alleen Google-documenten, -spreadsheets en presentaties) en 'Mag bewerken'.

Eigenaren
 • Google-documenten, -spreadsheets, -presentaties en -tekeningen bewerken
 • Meer bewerkers, commentators en kijkers uitnodigen
 • Bestanden en mappen verwijderen
 • Toegang verwijderen voor een bijdrager
 • Eigendomsrecht overdragen aan iemand anders
 • Bestandsversies uploaden en verwijderen (alleen gesynchroniseerde of geüploade bestanden)
 • Items toevoegen aan en verwijderen uit een map
Bewerkers
 • Google-documenten, -spreadsheets, -presentaties en -tekeningen bewerken
 • Andere bijdragers uitnodigen of verwijderen, indien de eigenaar de bewerkers daarvoor toestemming heeft gegeven
 • Iets downloaden of synchroniseren met een ander apparaat
 • De lijst van andere bijdragers bekijken
 • Een kopie van iets maken en deze opslaan in Google Drive
 • Bestandsversies uploaden en verwijderen (alleen gesynchroniseerde of geüploade bestanden)
 • Items toevoegen aan en verwijderen uit een map
Bewerkers kunnen een bestand of map niet definitief verwijderen.

Bewerkers kunnen een bestand standaard met extra mensen delen. Als u eigenaar bent van het bestand, kunt u deze instelling wijzigen om te voorkomen dat bewerkers mensen toevoegen of verwijderen en dat de zichtbaarheidsinstelling die u heeft geselecteerd wordt gewijzigd.

 1. Open het document, de spreadsheet of de presentatie die u wilt wijzigen.
 2. Druk op Delen in de rechterbovenhoek van het bestand.
 3. Klik op Wijzigen onder aan het venster dat wordt geopend.
 4. Selecteer 'Alleen de eigenaar mag de rechten wijzigen'.
 5. Klik op Opslaan.
Kijkers
 • Bestanden en mappen weergeven
 • Iets downloaden of synchroniseren met een ander apparaat
 • Een kopie van iets maken en deze opslaan in Google Drive
Kijkers kunnen een bestand of map niet permanent verwijderen en ook de instellingen voor delen van een item niet wijzigen.
Commentators (alleen Google-documenten, -spreadsheets en presentaties)
 • Opmerkingen plaatsen bij Google-documenten, -spreadsheets en -presentaties
 • Documenten, spreadsheets en presentaties weergeven
 • Documenten, spreadsheets of presentaties downloaden of synchroniseren met een ander apparaat
 • Een kopie van een document, spreadsheet of presentatie maken en deze opslaan in Google Drive
Commentators kunnen een bestand of map niet permanent verwijderen en ook de instellingen voor delen van een item niet wijzigen.

 

Klaar om te delen? Meer informatie over het delen van een bestand of map met iemand anders.