แชร์ไฟล์จาก Google ไดรฟ์

คุณจะแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google ไดรฟ์กับใครก็ได้

เมื่อแชร์จาก Google ไดรฟ์ คุณจะกำหนดได้ว่าจะให้บุคคลอื่นแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือเพียงแค่ดูไฟล์ได้อย่างเดียว เมื่อแชร์เนื้อหาจาก Google ไดรฟ์ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบายโปรแกรมของ Google ไดรฟ์

ขั้นตอนที่ 1: ค้นหาไฟล์ที่ต้องการแชร์

แชร์ไฟล์เดียว

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
แชร์หลายไฟล์
 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่ drive.google.com
 2. กดปุ่ม Shift บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วเลือกไฟล์ตั้งแต่ 2 ไฟล์ขึ้นไป
 3. คลิกแชร์ Share ที่ด้านขวาบน

ดูวิธีเพิ่มไฟล์ไปยังโฟลเดอร์และแชร์ทั้งโฟลเดอร์

ส่งและแชร์ Google ฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: เลือกคนที่จะแชร์ด้วยและวิธีที่คนเหล่านั้นจะใช้ไฟล์ของคุณได้

แชร์กับคนที่ระบุ

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ป้อนอีเมลที่ต้องการแชร์ด้วย 
 4. หากต้องการกำหนดบทบาทในไฟล์ให้กับบุคคล ให้เลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือผู้มิสิทธิ์แก้ไข
 5. เลือกเพื่อแจ้งบุคคลที่แชร์
  • หากต้องการแจ้งให้บุคคลทราบว่าคุณแชร์ไฟล์ด้วย โปรดเลือกช่องถัดจาก "แจ้งบุคคลอื่น" หากแจ้งบุคคล อีเมลของบุคคลที่คุณป้อนจะรวมอยู่ในอีเมลนี้ด้วย
  • หากไม่ต้องการแจ้ง ให้ยกเลิกการเลือกช่องนี้
 6. คลิกส่งหรือแชร์
อนุญาตสิทธิ์ทั่วไปในการเข้าถึงไฟล์

คุณเลือกได้ว่าจะให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงไฟล์ได้ หรือจำกัดให้เฉพาะคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น หากคุณอนุญาตให้ทุกคนที่มีลิงก์เข้าถึงได้ โฟลเดอร์ของคุณก็จะไม่จำกัดสิทธิ์เข้าถึง

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วน "สิทธิ์เข้าถึงทั่วไป"
 4. เลือกบุคคลที่เข้าถึงไฟล์ได้

 1. หากต้องการกำหนดบทบาทในไฟล์ให้กับบุคคล ให้เลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือผู้มีสิทธิ์แก้ไข
 2. คลิกเสร็จสิ้น
แชร์ไฟล์แบบสาธารณะ
 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วน "สิทธิ์เข้าถึงทั่วไป"
 4. เลือกทุกคนที่มีลิงก์
 5. หากต้องการกำหนดบทบาทให้กับบุคคล ให้เลือกผู้มีสิทธิ์อ่าน ผู้แสดงความคิดเห็น หรือผู้มีสิทธิ์แก้ไข
 6. คลิกคัดลอกลิงก์
 7. คลิกเสร็จสิ้น
 8. วางลิงก์นั้นในอีเมลหรือที่ใดก็ได้ที่ต้องการแชร์

ระบบจะแสดงผู้คนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เป็นรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่อในไฟล์ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปสัตว์ที่ไม่ระบุชื่อ

แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ที่มีผู้ใช้หลายคน

สามารถเปิดไฟล์ Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์เพื่อแก้ไขในแท็บหรืออุปกรณ์ได้รวมกันไม่เกิน 100 แท็บ/อุปกรณ์เท่านั้น หากเกินจากนั้น จะมีเพียงเจ้าของและผู้ใช้ซึ่งมีสิทธิ์แก้ไขเท่านั้นที่สามารถแก้ไขไฟล์ได้

หากต้องการแชร์และทํางานร่วมกันในไฟล์พร้อมกับกลุ่มผู้ใช้จำนวนมาก ให้ทําดังนี้

เผยแพร่ไฟล์

 • หากต้องการให้ผู้ใช้จำนวนมากดูไฟล์ได้พร้อมกัน ให้เผยแพร่ไฟล์ดังกล่าวและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน แล้วให้สิทธิ์แก้ไขแก่คนที่จำเป็นต้องแก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์ 
 • การเผยแพร่ไฟล์จะทําให้ทุกคนบนเว็บ ทุกคนในองค์กร หรือกลุ่มคนในองค์กรเห็นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของบัญชี ดังนั้นโปรดระมัดระวังเมื่อเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ละเอียดอ่อน 
 • หากต้องการนำไฟล์ออกจากอินเทอร์เน็ต คุณต้องหยุดเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว ดูวิธีหยุดการเผยแพร่ไฟล์
 • หากต้องการหยุดแชร์ไฟล์กับผู้ทำงานร่วมกัน ให้ดูวิธีเปลี่ยนสิทธิ์การแชร์

สร้างเว็บไซต์จาก Google Sites 

รวบรวมความคิดเห็นด้วย Google ฟอร์ม

 • หากต้องการรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก ให้สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม โดยคำตอบจะได้รับการบันทึกไว้ในสเปรดชีตใน Google ชีต และคุณจะเลือกให้สิทธิ์แก้ไขเฉพาะผู้ที่จำเป็นต้องทำงานร่วมกับความคิดเห็นได้ หากต้องการให้ผู้ใช้มากกว่า 100 คนดูคำตอบได้ ให้เผยแพร่สเปรดชีตในอินเทอร์เน็ตและสร้างลิงก์เพื่อแชร์กับผู้มีสิทธิ์อ่าน ดูวิธีเผยแพร่ไฟล์ 

แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่แชร์กับผู้คนจำนวนมาก

หากแชร์เอกสารกับผู้คนจำนวนมากจนทำให้ไฟล์ใช้งานไม่ได้หรืออัปเดตได้ช้า โปรดลองใช้เคล็ดลับการแก้ปัญหาต่อไปนี้ 

 • สร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแทนการอนุญาตให้ผู้คนแสดงความคิดเห็นในเอกสารหรือสเปรดชีต ดูวิธีสร้างแบบฟอร์มใน Google ฟอร์ม
 • หากคุณสร้างสำเนาของเอกสาร โปรดอย่าใส่ความคิดเห็นและคำแนะนำที่ได้ข้อยุติแล้ว ดูวิธีทำสำเนา  
 • ลบข้อมูลเก่าหรือย้ายข้อมูลไปไว้ในเอกสารรายการใหม่ 
 • ขอให้ผู้มีสิทธิ์อ่านปิดเอกสารเมื่อไม่ได้ใช้ 
 • ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญที่สุดไว้ในเอกสารที่เผยแพร่ เอกสารที่มีข้อมูลน้อยกว่าจะโหลดเร็วขึ้น
 • ลดจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร 
 • หากรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลายรายการ ให้สร้างเอกสารรายการใหม่ที่ให้สิทธิ์แบบดูอย่างเดียวเพื่อแชร์กับผู้คนจำนวนมาก 

จำกัดการแชร์ไฟล์

เลือกว่าจะให้ผู้อื่นมีสิทธิ์อ่าน แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขไฟล์ได้หรือไม่

เมื่อแชร์ไฟล์กับผู้อื่น คุณสามารถเลือกระดับการเข้าถึงของบุคคลนั้นได้ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิ์อ่าน: มีสิทธิ์ดู แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์กับผู้อื่นไม่ได้
 • ผู้แสดงความคิดเห็น: มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำ แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์กับผู้อื่นไม่ได้
 • ผู้มีสิทธิ์แก้ไข: มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ ยอมรับหรือปฏิเสธคำแนะนำ และแชร์ไฟล์กับผู้อื่นได้
เปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงทั่วไปของไฟล์

คุณสามารถอนุญาตให้มีการเข้าถึงไฟล์ได้ในวงกว้าง ซึ่งตัวเลือกเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้บัญชี Google ผ่านที่ทำงาน โรงเรียน หรือ Gmail

 • สาธารณะ ทุกคนจะค้นหาใน Google และเข้าถึงไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • ทุกคนที่มีลิงก์ ทุกคนที่มีลิงก์จะใช้ไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google 
 • ถูกจำกัด: เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้นที่เปิดไฟล์ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99950
false
false