Chia sẻ tệp trên Google Drive

Bạn có thể chia sẻ các tệp và thư mục mà mình lưu trữ trong Google Drive với bất kỳ ai.

Khi chia sẻ trên Google Drive, bạn có thể cho phép mọi người chỉnh sửa, nhận xét hay chỉ được xem tệp. Khi bạn chia sẻ nội dung trên Google Drive, chính sách chương trình Google sẽ áp dụng.

 

Bước 1: Tìm tệp bạn muốn chia sẻ

Chia sẻ một tệp duy nhất

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 2. Nhấp vào tệp bạn muốn chia sẻ.
 3. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
Chia sẻ nhiều tệp
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Trên bàn phím, giữ phím Shift và chọn từ 2 tệp trở lên.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.

Tìm hiểu cách thêm tệp vào thư mụcchia sẻ toàn bộ thư mục

Bước 2: Chọn người để chia sẻ và cách họ có thể sử dụng tệp của bạn

Chia sẻ với người cụ thể

 1. Trong mục "Mọi người", hãy nhập địa chỉ email bạn muốn chia sẻ. 
  • Lưu ý: Nếu bạn chia sẻ với địa chỉ email không phải là Tài khoản Google thì họ sẽ chỉ xem được tệp đó.
 2. Để chọn những hành động mà người nào đó có thể làm đối với tệp của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nếu bạn không muốn gửi email thông báo cho mọi người, hãy nhấp vào tùy chọn Nâng cao và bỏ chọn hộp Thông báo cho mọi người. Nếu bạn thông báo cho mọi người, thì email thông báo sẽ được gửi tới từng địa chỉ email bạn nhập.
 4. Nhấp vào Gửi.
Chia sẻ đường liên kết đến tệp

Bạn có thể gửi cho người khác một đường liên kết đến tệp của bạn để bất kỳ ai có kết nối Internet và có đường liên kết đều có thể sử dụng tệp đó. Khi bạn chia sẻ đường liên kết đến một tệp, thì tên của bạn sẽ hiển thị với tư cách là chủ sở hữu của tệp đó.

 1. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tùy chọn Nhận liên kết có thể chia sẻ được.
 2. Bên cạnh phần "Bất kỳ ai có đường liên kết", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Sao chép và dán đường liên kết đó vào email hoặc bất kỳ nơi nào bạn muốn chia sẻ.
Chia sẻ công khai tệp

Nếu muốn bất kỳ ai trên Internet cũng có thể tìm ra và mở được tệp của bạn, bạn có thể chia sẻ công khai tệp đó. Khi bạn chia sẻ công khai một tệp, tên của bạn sẽ xuất hiện với tư cách là chủ sở hữu của tệp đó.

 1. Nhấp vào Nhận đường liên kết có thể chia sẻ được.
 2. Bên cạnh phần "Bất kỳ ai có đường liên kết", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Nhấp vào phần Thêm và sau đó Bật — Công khai trên web.
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Nhấp vào phần Xong.

Những người chưa đăng nhập vào Tài khoản Google sẽ hiển thị ẩn danh ở dạng biểu tượng con vật trên tệp của bạn. Hãy tìm hiểu thêm về biểu tượng con vật ẩn danh.

Giới hạn cách chia sẻ tệp

Chọn cho phép mọi người xem, nhận xét hay chỉnh sửa

Khi chia sẻ tệp với người nào đó, bạn có thể chọn điều họ có thể làm với tệp này.

 • Xem: Mọi người có thể xem nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với những người khác.
 • Nhận xét: Mọi người có thể đưa ra nhận xét và đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với những người khác.
 • Chỉnh sửa: Mọi người có thể thay đổi, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất, đồng thời chia sẻ tệp với những người khác.
Thay đổi người mà bạn chia sẻ đường liên kết

Khi chia sẻ đường dẫn liên kết đến một tệp, bạn kiểm soát phạm vi chia sẻ của tệp. Những tùy chọn này phụ thuộc vào việc bạn sử dụng Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hay Gmail.

 • Bật – Công khai trên web: Bất kỳ ai cũng có thể tìm kiếm trên Google và truy cập vào tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ.
 • Bật – Bất kỳ ai có đường liên kết: Bất kỳ ai có đường liên kết đều có thể sử dụng tệp của bạn mà không cần đăng nhập vào Tài khoản Google của họ. 
 • Tắt – Những người cụ thể: Chỉ những người mà bạn chia sẻ tệp mới có thể sử dụng tệp đó.
Số người mà bạn có thể chia sẻ
 • Tối đa 100 người có thể chỉnh sửa và nhận xét cùng lúc.
 • Hơn 100 người có thể xem một tệp, mặc dù việc xuất bản tệp và tạo đường liên kết sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn. Hãy tìm hiểu cách xuất bản một tệp.
 • Bạn có thể chia sẻ tệp với tối đa 600 người hoặc nhóm. Nếu bạn cần chia sẻ tệp với hơn 600 người, hãy thêm họ vào một Nhóm Google và chia sẻ tệp với nhóm đó.
 • Nếu bạn chia sẻ một thư mục với nhiều người, thì có thể mất chút thời gian trước khi mọi người có thể sử dụng thư mục đó.

Nếu bạn muốn sử dụng một bảng tính để thu thập thông tin, hãy tìm hiểu cách tạo một Biểu mẫu Google. Hãy đọc thêm về cách thu thập dữ liệu.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?