Udostępnianie plików i folderów na Dysku Google

Możesz udostępniać pliki i foldery na Dysku innym osobom, określając, czy mogą one wyświetlać, edytować oraz komentować te elementy. Pliki możesz udostępniać z dowolnego urządzenia przy użyciu:

 • Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google;
 • linku lub załącznika w e-mailu.

Uwaga: jeśli chcesz edytować pliki pakietu Microsoft Office wspólnie z innymi użytkownikami, musisz przekonwertować je na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Poziomy dostępu

Gdy udostępniasz plik innym osobom, możesz określić, co mogą one z nim robić. Zawsze możesz zmienić zdanie i przestać udostępniać plik. Masz do wyboru następujące opcje:

 • Może edytować: inne osoby mogą edytować plik i udostępniać go innym. Jest to domyślna opcja, gdy udostępniasz coś określonym osobom.
 • Może komentować: inne osoby mogą wyświetlać plik i dodawać do niego komentarze, ale nie mogą wprowadzać w nim zmian. Nie można dodawać komentarzy do folderu.
 • Może wyświetlać: inne osoby mogą otwierać plik, ale nie mogą wprowadzać w nim zmian ani dodawać komentarzy. Jest to domyślna opcja, gdy udostępniasz coś przy użyciu linku.

Udostępnianie elementów określonym osobom

Uwaga: aby udostępnić wiele plików jednocześnie, dodaj je do folderu na Dysku, a potem udostępnij cały folder.

Na komputerze

Na Dysku Google

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Na liście plików na Dysku Google lub w otwartym folderze: wybierz nazwę pliku lub folderu. U góry kliknij Udostępnij Share.
  Wskazówka: możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Udostępnij.
 3. W oknie „Udostępnij innym” w polu „Osoby” wpisz adres e-mail osoby lub grupy dyskusyjnej Google, której chcesz udostępnić element. Wskazówka: gdy wpiszesz w tym polu nazwę kontaktu, możesz go wyszukać.
 4. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół obok pola tekstowego .
 5. Kliknij Gotowe. Osoby, którym udostępnisz plik lub folder, otrzymają e-maila z powiadomieniem.

W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
 3. W oknie „Udostępnij innym” w polu „Osoby” wpisz adres e-mail osoby lub grupy dyskusyjnej Google, której chcesz udostępnić element. Wskazówka: gdy wpiszesz w tym polu nazwę kontaktu, możesz go wyszukać.
 4. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół obok pola tekstowego .
 5. Kliknij Gotowe. Osoby, którym udostępnisz plik lub folder, otrzymają e-maila z powiadomieniem.
W aplikacji na Androida

W aplikacji Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk Google.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Wpisz adres e-mail.
 5. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij tryb edycji .
 6. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij .

W aplikacji Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj > Dodaj osoby.
 4. Wpisz adres e-mail.
 5. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij tryb edycji .
 6. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij .
W aplikacji na iOS

W aplikacji Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dysk Google.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Wpisz adres e-mail.
 5. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij tryb edycji .
 6. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij .

Udostępnianie przy użyciu linku

Aby coś udostępnić więcej niż jednej osobie bez wpisywania poszczególnych adresów e-mail, możesz utworzyć link, który umożliwia każdemu otwarcie danego elementu.

Uwaga: takie dokumenty będą w trybie „tylko wyświetlanie”, chyba że dana osoba jest zalogowana na konto Google.

Na komputerze

Na Dysku Google

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Wybierz nazwę pliku lub folderu.
 3. U góry kliknij Pobierz link .
 4. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka. Wklej link w e-mailu lub w innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.
 5. Aby wybrać, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij Ustawienia udostępniania.

W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google

 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
 3. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół obok „Każda osoba mająca link” .
 4. Kliknij Skopiuj link lub Pobierz link do udostępniania w prawym górnym rogu okna „Udostępnij innym”.
 5. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka. Wklej link w e-mailu lub tam, gdzie chcesz go udostępnić.
W aplikacji na Androida

W aplikacji Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk Google.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Udostępnij link.
 4. Kliknij Kopiuj do schowka lub wybierz lokalizację, w której chcesz udostępnić link, na przykład Gmaila, Hangouts czy Google+.
  • W przypadku skopiowania linku do schowka wklej go w e-mailu lub w innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

W aplikacji Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj > Pobierz link.
 4. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka. Wklej link w e-mailu lub tam, gdzie chcesz go udostępnić.
W aplikacji na iOS

W aplikacji Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje Google.
 2. Obok nazwy pliku kliknij Więcej More icon.
 3. Kliknij Pobierz link.
 4. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka. Wklej link w e-mailu lub tam, gdzie chcesz go udostępnić.

Publiczne udostępnianie pliku lub folderu

 1. Na komputerze zaloguj się na Dysku Google lub ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy albo Prezentacji.
 2. Otwórz plik lub folder.
 3. W prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk lub ikonę udostępniania Share.
 4. W prawym górnym rogu okna „Udostępnij innym” kliknij Pobierz link do udostępniania.
 5. Kliknij strzałkę w dół obok „Każda osoba mająca link”.
 6. Kliknij Więcej
 7. Wybierz „Włączone – publicznie w internecie”. Każdy może otworzyć plik w internecie, wyszukując go lub używając linku.
 8. Kliknij Zapisz.
 9. Wybierz poziom dostępu, jaki chcesz przypisać osobom mającym link: wyświetlanie, komentowanie czy edytowanie.
 10. Kliknij Gotowe.

Jeśli używasz konta firmowego, szkolnego lub należącego do innej grupy, możesz nie mieć uprawnień do publicznego udostępniania plików i folderów.

Jeśli udostępnisz coś publicznie:
 • Maksymalnie 50 osób może jednocześnie edytować i komentować ten element.
 • Ponad 50 użytkowników może wyświetlać dany element, ale dodatkowi użytkownicy nie będą widoczni dla innych osób korzystających z tego pliku.
 • Plik możesz udostępnić 200 osobom lub grupom do wyświetlania, komentowania i edytowania.
 • Jeśli udostępnisz folder wielu osobom, może minąć trochę czasu, zanim wszyscy go zobaczą.
Przykłady publicznego udostępniania elementów:

Evan is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Czy ten artykuł był pomocny?