Jak udostępniać pliki i foldery

Jeśli chcesz komuś wysłać plik lub folder, aby umożliwić tej osobie wyświetlanie, edytowanie lub komentowanie, możesz udostępnić go bezpośrednio na Dysku Google albo w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach. Możesz też podać do niego link albo wysłać plik jako załącznik w e-mailu.

Każdy, komu udostępnisz plik lub folder, może na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany. Znacznie ułatwia to współpracę oraz wymianę informacji.

Jak udostępniać plik innym osobom (2:32)

Z tego filmu dowiesz się, jak udostępniać swoje pliki pojedynczym osobom i grupom osób, oraz jak ustalić, co inne osoby mogą zrobić z plikiem.

Udostępnianie pliku lub folderu

Pliki i foldery możesz udostępniać na ekranach głównych Dysku, Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google. Możesz też użyć do tego aplikacji mobilnych Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.

Na komputerze
 1. Otwórz Dysk albo plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Otwórz pole udostępniania:
  • Gdy otwarty jest plik: kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
  • Gdy otwarty jest folder: kliknij ikonę udostępniania Share w prawym górnym rogu.
  • Z listy plików na Dysku: wybierz nazwę pliku lub folderu i kliknij u góry ikonę udostępniania Share.
 3. W polu udostępniania wpisz adresy e-mail osób lub Grup dyskusyjnych Google, którym chcesz coś udostępnić. Możesz też szukać kontaktów, wpisując nazwy w tym polu.
 4. Wybierz rodzaj dostępu, który chcesz nadać wybranym osobom. Aby to zrobić, kliknij strzałkę rozwijającą menu po prawej stronie pola tekstowego:
  • Może edytować: użytkownicy mogą edytować plik lub folder oraz udostępniać go innym.
  • Może komentować: użytkownicy mogą przeglądać plik i dodawać do niego komentarze, ale nie mogą go edytować. Tego typu dostęp nie dotyczy folderów.
  • Może wyświetlać: użytkownicy mogą zobaczyć plik lub folder, ale nie mają możliwości edytowania ani komentowania.
 5. Kliknij Gotowe. Wybrani użytkownicy otrzymają e-maila z powiadomieniem o udostępnionym pliku lub folderze.

Uwaga: jeśli chcesz udostępnić wiele plików naraz, dodaj je do folderu na Dysku, a potem udostępnij cały folder wybranym osobom.

Na urządzeniu z Androidem

Aplikacja Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę informacji Activity Information.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Wpisz adres e-mail danej osoby i przyznaj jej uprawnienia do wyświetlania, komentowania lub edytowania pliku.
 5. Kliknij strzałkę w prawym górnym rogu.

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę Więcej .
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj.
 4. Kliknij ikonę Udostępnij .
 5. Wpisz adres e-mail danej osoby i przyznaj jej uprawnienia do wyświetlania, komentowania lub edytowania pliku.
 6. Kliknij Udostępnij.
Na urządzeniu z iOS

Aplikacja Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę informacji Activity Information.
 3. Kliknij Dodaj osoby.
 4. Wpisz adres e-mail i przyznaj danej osobie uprawnienia do wyświetlania, komentowania lub edytowania pliku.
 5. Kliknij znacznik wyboru Checkmark.

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę Więcej .
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj.
 4. Kliknij ikonę udostępniania .
 5. Wpisz adres e-mail danej osoby i przyznaj jej uprawnienia do wyświetlania, komentowania lub edytowania pliku.
 6. Kliknij Udostępnij.

Udostępnianie linku do pliku lub folderu

Aby zapewnić innym osobom dostęp do Twojego pliku lub folderu, możesz wysłać im link umożliwiający otwarcie danego elementu.

Na komputerze
 1. Zaloguj się na Dysku Google lub ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Otwórz plik, do którego chcesz utworzyć link.
 3. Kliknij Udostępnij w przypadku plików lub ikonę udostępniania w przypadku folderów. Znajdziesz ją w prawym górnym rogu ekranu Share.
 4. Kliknij Uzyskaj link do udostępniania w prawym górnym rogu okna udostępniania. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka.
 5. Wklej link do e-maila lub okna czatu i udostępnij go.
 6. Jeśli zechcesz odwołać dostęp do tego pliku przez link, otwórz okno udostępniania > kliknij menu pod „Udostępnianie linku włączone” > wybierz WYŁĄCZONE > kliknij Gotowe.

Domyślnie plik udostępniony przez link będzie można jedynie obejrzeć. Aby pozwolić każdemu, kto ma link, na komentowanie lub edytowanie pliku, kliknij menu pod „Udostępnianie linku włączone” i zmień ustawienie z „Osoby z linkiem mogą wyświetlać” na „Osoby z linkiem mogą komentować (lub mogą edytować)”.

Uwaga: aby umożliwić otwieranie pliku lub folderu przy użyciu przesłanego linku, musisz zmienić swoje ustawienia udostępniania na „Każda osoba mająca link” lub „Publiczny w internecie”. Kliknij Zmień… w polu udostępniania, żeby zastosować odpowiednie ustawienie.

Na urządzeniu z Androidem

Aplikacja Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę informacji Activity Information.
 3. Kliknij Udostępnij link.
 4. Wybierz Kopiuj do schowka.
 5. Link został skopiowany do schowka. Wklej go do e-maila lub okna czatu.

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę Więcej .
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj.
 4. Kliknij ikonę Udostępnij .
 5. Kliknij Pobierz link. Każda osoba mająca link będzie mogła teraz wyświetlić Twój plik (nawet jeśli link nie został jej udostępniony bezpośrednio przez Ciebie).
 6. Wklej link do e-maila lub okna czatu.
Na urządzeniu z iOS

Aplikacja Dysk Google

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę informacji Activity Information.
 3. W sekcji „Kto ma dostęp”, kliknij Włącz lub kliknij ikonę linku .
  • Powinna pojawić się informacja: „Udostępnianie linków jest WŁĄCZONE”. Każda osoba mająca link będzie mogła teraz wyświetlić Twój plik (nawet jeśli link nie został jej udostępniony bezpośrednio przez Ciebie).
 4. Link został skopiowany do schowka. Wklej go do e-maila lub okna czatu.
 5. Aby zmienić uprawnienia innych osób do pliku, kliknij Wyłącz. Następnie wybierz nowe uprawnienia.

Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google

 1. Otwórz aplikację Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Obok nazwy pliku kliknij ikonę Więcej .
 3. Kliknij Udostępnij i wyeksportuj.
 4. Kliknij ikonę udostępniania .
 5. Aby włączyć udostępnianie linków, kliknij opcję Udostępnianie linków jest WYŁĄCZONE i wybierz odpowiednie uprawnienia udostępniania.
 6. Kliknij strzałkę wstecz. Powinna pojawić się informacja: „Udostępnianie linków jest WŁĄCZONE”. Każda osoba mająca link będzie mogła teraz wyświetlić Twój plik (nawet jeśli link nie został jej udostępniony bezpośrednio przez Ciebie).
 7. Wybierz Kopiuj link do schowka. Wklej go do e-maila lub okna czatu.
 8. Aby zmienić uprawnienia innych osób do pliku, kliknij Udostępnianie linków jest WŁĄCZONE. Następnie wybierz nowe uprawnienia.

Uwaga: jeśli wyłączysz udostępnianie linków i inne osoby nie będą mogły uzyskać dostępu do pliku, możesz udostępnić im plik indywidualnie. Aby udostępnić plik, wykonaj działania opisane w poprzedniej sekcji.

Inne sposoby udostępniania plików i folderów

Udostępnianie pliku Microsoft® Office

Jeśli edytujesz plik pakietu Office na Dysku Google, możesz go szybko udostępnić (także do edycji), zapisując plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.

 1. Otwórz plik pakietu Office.
 2. Kliknij menu Plik.
 3. Wybierz Zapisz w Dokumentach Google (lub Arkuszach Google czy Prezentacjach Google).
 4. Pojawi się okno z informacją, że plik pakietu Office jest zapisywany jako nowy plik w formacie Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google. Po zapisaniu nowa wersja zostanie otwarta automatycznie.

Po otwarciu nowego pliku możesz wykonać czynności opisane powyżej (w sekcji „Udostępnianie plików i folderów”), aby udostępnić plik i pracować nad nim z innymi osobami. Zmiany wprowadzane w nowym pliku nie będą odzwierciedlane w oryginalnym pliku pakietu Office, który pozostanie bez zmian na Dysku Google.

Wysyłanie pliku jako załącznika w e-mailu

Gdy udostępnisz plik na Dysku albo w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach, możesz od razu wysłać do niego link e-mailem. Możesz też wysłać plik jako załącznik w e-mailu.

 1. Zaloguj się na Dysku Google lub ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Otwórz plik, który chcesz udostępnić.
 3. Przejdź do menu Plik > Wyślij e-mailem jako załącznik.
 4. W menu wybierz typ pliku.
 5. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz wysłać plik. Możesz też dodać temat i treść wiadomości.
 6. Kliknij Wyślij.

Powiązane tematy

Andrea is a Google Drive expert and wrote this page. Help her improve it by leaving feedback below.

Czy ten artykuł był pomocny?