Wyszukiwarka
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne

Udostępnianie plików i folderów

Możesz udostępniać pliki i foldery innym osobom, określając, czy mogą one wyświetlać, edytować oraz komentować te elementy. Udostępniać możesz przy użyciu:

 • Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google;
 • linku lub załącznika w e-mailu.

Uwaga: jeśli chcesz edytować pliki pakietu Microsoft Office wspólnie z innymi użytkownikami, musisz przekonwertować je na format Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Poziomy dostępu

Gdy udostępniasz plik innym osobom, możesz określić, co mogą one z nim robić. Zawsze możesz zmienić zdanie i przestać udostępniać plik. Masz do wyboru następujące opcje:

 • Może edytować: inne osoby mogą edytować plik i udostępniać go innym. Jest to domyślna opcja, gdy udostępniasz coś określonym osobom.
 • Może komentować: inne osoby mogą wyświetlać plik i dodawać do niego komentarze, ale nie mogą wprowadzać w nim zmian. Nie można dodawać komentarzy do folderu.
 • Może wyświetlać: inne osoby mogą otwierać plik, ale nie mogą wprowadzać w nim zmian ani dodawać komentarzy. Jest to domyślna opcja, gdy udostępniasz coś przy użyciu linku.

Udostępnianie elementów określonym osobom

Uwaga: aby udostępnić wiele plików jednocześnie, dodaj je do folderu na Dysku, a potem udostępnij cały folder.

Na Dysku Google
 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Na liście plików na Dysku Google lub w otwartym folderze: wybierz nazwę pliku lub folderu. U góry ekranu kliknij ikonę udostępniania Share.
  Wskazówka: możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać Udostępnij.
 3. W oknie „Udostępnij innym” w polu „Osoby” wpisz adres e-mail osoby lub grupy dyskusyjnej Google, której chcesz udostępnić element. Wskazówka: gdy wpiszesz w tym polu nazwę kontaktu, możesz go wyszukać.
 4. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół  obok pola tekstowego.
 5. Kliknij Gotowe. Osoby, którym udostępnisz plik lub folder, otrzymają e-maila z powiadomieniem.
W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google
 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
 3. W oknie „Udostępnij innym” w polu „Osoby” wpisz adres e-mail osoby lub grupy dyskusyjnej Google, której chcesz udostępnić element. Wskazówka: gdy wpiszesz w tym polu nazwę kontaktu, możesz go wyszukać.
 4. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół  obok pola tekstowego.
 5. Kliknij Gotowe. Osoby, którym udostępnisz plik, otrzymają e-maila z powiadomieniem.

Udostępnianie przy użyciu linku

Aby coś udostępnić więcej niż jednej osobie bez wpisywania poszczególnych adresów e-mail, możesz utworzyć link, który umożliwia każdemu otwarcie danego elementu.

Dysk Google
 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Wybierz nazwę pliku lub folderu.
 3. U góry ekranu kliknij ikonę pobierania linku do udostępniania .
 4. Upewnij się, że przełącznik w rogu jest zielony i znajduje się po prawej stronie. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka.
 5. Wklej link w e-mailu lub w innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.
  • Aby wybrać, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij Ustawienia udostępniania.

Aby przestać udostępniać plik:

 1. U góry ekranu kliknij ikonę pobierania linku do udostępniania .
 2. Kliknij przełącznik obok „Udostępnianie linków włączone”.
W Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google
 1. Otwórz plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.
 2. Kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Pobierz link do udostępniania w prawym górnym rogu pola „Udostępnij innym”.
 4. Aby określić, czy dana osoba może wyświetlać, komentować czy edytować plik, kliknij strzałkę w dół obok opcji „Każda osoba mająca link” .
 5. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka. Wklej link w e-mailu lub tam, gdzie chcesz go udostępnić.

Publiczne udostępnianie pliku lub folderu

 1. Zaloguj się na Dysku Google na komputerze.
 2. Kliknij plik lub folder.
  • Dysk Google: w prawym górnym rogu ekranu kliknij ikonę udostępniania Share
  • Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google: w prawym górnym rogu ekranu kliknij Udostępnij.
 3. W prawym górnym rogu okna „Udostępnij innym” kliknij Pobierz link do udostępniania.
 4. Obok opcji „Każda osoba mająca link” kliknij strzałkę w dół .
 5. Kliknij Więcej
 6. Wybierz „Włączone – publicznie w internecie”. Każdy może otworzyć plik w internecie, wyszukując go lub używając linku.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Wybierz poziom dostępu, jaki chcesz przypisać osobom mającym link: wyświetlanie, komentowanie czy edytowanie.
 9. Kliknij Gotowe.

Jeśli używasz konta firmowego, szkolnego lub należącego do innej grupy, możesz nie mieć uprawnień do publicznego udostępniania plików i folderów.

Jeśli udostępnisz coś publicznie:
 • Maksymalnie 50 osób może jednocześnie edytować i komentować ten element.
 • Ponad 50 użytkowników może wyświetlać dany element, ale dodatkowi użytkownicy nie będą widoczni dla innych osób korzystających z tego pliku.
 • Plik możesz udostępnić 200 osobom lub grupom do wyświetlania, komentowania i edytowania.
 • Jeśli udostępnisz folder wielu osobom, może minąć trochę czasu, zanim wszyscy go zobaczą.
Przykłady publicznego udostępniania elementów:

Evan is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?