Jak udostępniać

Jeśli chcesz komuś wysłać plik lub folder, aby umożliwić tej osobie wyświetlanie, edytowanie bądź komentowanie wybranego elementu, możesz udostępnić go bezpośrednio na Dysku Google, w Dokumentach, Arkuszach, Prezentacjach lub przy użyciu linku albo załącznika e-mail.

Każdy, komu udostępnisz plik lub folder, może na bieżąco śledzić wprowadzane zmiany. Znacznie ułatwia to współpracę oraz wymianę informacji.

How to share with others (2:32)

In this video, you’ll learn how to share your files with individual people and with groups, and how to choose what others can do with a file.

Udostępnianie plików i folderów

Pliki i foldery możesz udostępniać na ekranach głównych Dysku, Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google.

 1. Otwórz Dysk albo plik lub folder, który chcesz udostępnić.
 2. Otwórz pole udostępniania:
  • Gdy otwarty jest plik: kliknij Udostępnij w prawym górnym rogu.
  • Gdy otwarty jest folder: kliknij ikonę udostępniania Share w prawym górnym rogu.
  • Z listy plików na Dysku: wybierz nazwę pliku lub folderu i kliknij u góry ikonę udostępniania Share.
 3. W polu udostępniania wpisz adresy e-mail osób lub Grup dyskusyjnych Google, którym chcesz coś udostępnić. Możesz też szukać kontaktów, wpisując nazwy w tym polu.
 4. Wybierz rodzaj dostępu, który chcesz nadać wybranym osobom, klikając strzałkę obok menu po prawej stronie pola tekstowego:
  • Może edytować: umożliwia edytowanie pliku lub folderu oraz udostępnianie go innym.
  • Może komentować: użytkownicy mogą przeglądać plik i dodawać do niego komentarze, ale nie mogą pliku edytować. Tego typu dostęp nie dotyczy folderów.
  • Może wyświetlać: zapewnia dostęp tylko do odczytu – bez możliwości edytowania i komentowania.
 5. Kliknij Gotowe. Wybrani użytkownicy otrzymają e-maila z powiadomieniem o udostępnionym pliku lub folderze.

Udostępnianie wielu plików naraz

Jeśli chcesz udostępnić wiele plików naraz, dodaj pliki do folderu na Dysku, a potem udostępnij cały folder wybranym osobom.

Inne sposoby udostępniania

Udostępnianie linku do pliku lub folderu

Aby zapewnić innym osobom dostęp do Twojego pliku lub folderu, możesz wysłać im link umożliwiający otwarcie danego elementu.

 1. Zaloguj się na Dysku Google lub ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Otwórz plik, do którego potrzebujesz linku.
 3. Kliknij Udostępnij w przypadku plików lub ikonę udostępniania w przypadku folderów. Znajdziesz ją w prawym górnym rogu ekranu Share.
 4. Kliknij Uzyskaj link w prawym górnym rogu okna udostępniania. Link do pliku zostanie skopiowany do schowka.
 5. Wklej link do e-maila lub okna czatu i udostępnij go.
 6. Jeśli nie będziesz już chciał, by inni mieli dostęp do tego pliku przez link, otwórz okno udostępniania w menu znajdującym się pod „Udostępnianie linku włączone” > wybierz > Wyłączone > kliknij Gotowe.

Domyślnie udostępniony plik będzie można jedynie obejrzeć. Aby pozwolić innym komentować lub edytować plik, za pomocą menu znajdującego się pod „Udostępnianie linku włączone” zmień ustawienie z Osoby mogą wyświetlać” na „Osoby mogą komentować (lub mogą edytować)”.

Aby umożliwić komukolwiek otwieranie pliku lub folderu za pomocą przesłanego linku, musisz zmienić swoje ustawienia udostępniania na „Każdy użytkownik mający link” lub „Publiczny w internecie”. Kliknij Zmień… w polu udostępniania, żeby zastosować to ustawienie.
Udostępnianie pliku Microsoft® Office

Jeśli edytujesz plik pakietu Office na Dysku Google, możesz go szybko udostępnić (także do edycji), zapisując plik w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach Google.

 1. Otwórz plik pakietu Office.
 2. Kliknij menu Plik.
 3. Wybierz Zapisz w Dokumentach Google (lub Arkuszach Google czy Prezentacjach Google).
 4. Pojawi się okno z informacją, że plik pakietu Office jest zapisywany jako nowy plik w formacie Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google. Po jego zapisaniu nowa wersja zostanie otwarta automatycznie.

Po otwarciu nowego pliku możesz wykonać czynności opisane powyżej (w sekcji „Udostępnianie plików i folderów”), aby udostępnić plik i pracować nad nim z innymi osobami. Zmiany wprowadzane w nowym pliku nie będą odzwierciedlane w oryginalnym pliku pakietu Office, który pozostanie bez zmian na Dysku Google.

Wysyłanie pliku jako załącznika w e-mailu

W e-mailu możesz wysłać link do pliku udostępnionego na Dysku albo w Dokumentach, Arkuszach lub Prezentacjach, ale w razie potrzeby w wiadomości możesz załączyć też cały plik.

 1. Zaloguj się na Dysku Google lub ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Otwórz plik, który chcesz udostępnić.
 3. Przejdź do menu Plik > Wyślij jako załącznik.
 4. Z menu wybierz typ pliku.
 5. Wpisz adresy e-mail osób, którym chcesz wysłać plik. Możesz też dodać temat i treść wiadomości.
 6. Kliknij Wyślij.

Powiązane tematy

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny