Sdílení souborů z Disku Google

Soubory a složky, které máte uloženy na Disku Google, můžete s kýmkoli sdílet.

Když sdílíte nějaký soubor z Disku Google, můžete nastavit, zda ho ostatní mohou upravovat, přidávat k němu komentáře, nebo si ho pouze zobrazit. Při sdílení obsahu z Disku Google platí programové zásady Disku Google.

 

1. krok: Najděte soubor, který chcete sdílet

Sdílení jednoho souboru

 1. Na počítači otevřete Disk Google, Dokumenty, Tabulky nebo Prezentace.
 2. Klikněte na soubor, který chcete sdílet.
 3. Klikněte na Sdílet nebo na ikonu pro sdílení Sdílet.
Sdílení více souborů
 1. Na počítači přejděte na web drive.google.com.
 2. Na klávesnici podržte klávesu Shift a vyberte dva nebo více souborů.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Sdílet Sdílet.

Přečtěte si, jak přidat soubory do složkysdílet celou složku.

2. krok: Určete, s kým chcete soubor sdílet a jak ho příjemci mohou používat

Sdílení s konkrétními lidmi

 1. V sekci Lidé zadejte e-mailovou adresu uživatele, s kterým chcete soubor sdílet. 
  • Poznámka: Pokud má příjemce e-mailovou adresu, která není účet Google, bude moci soubor pouze zobrazit.
 2. Akce, které může příjemce se souborem provádět, vyberete po kliknutí na šipku dolů Dolů.
 3. Pokud příjemcům nechcete posílat e-mail, klikněte na Rozšířená nastavení a zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat lidem oznámení. Jestliže lidem oznámení odešlete, budou ve zprávě zahrnuty všechny e-mailové adresy, které zadáte.
 4. Klikněte na Odeslat.
Sdílení odkazu na soubor

Ostatním lidem můžete poslat odkaz na soubor, aby jej mohl použít každý uživatel na internetu, který má odkaz. Při sdílení odkazu na soubor bude vaše jméno viditelné jako jméno vlastníka.

 1. Vpravo nahoře klikněte na možnost Získat odkaz ke sdílení.
 2. U položky „Všichni s odkazem“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 3. Zkopírujte a vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.
Veřejné sdílení souboru

Chcete-li, aby váš soubor mohl vyhledat a otevřít kdokoli na internetu, můžete ho sdílet veřejně. U veřejně sdíleného souboru bude viditelné vaše jméno jako jméno vlastníka.

 1. Klikněte na Získat odkaz ke sdílení.
 2. U položky „Všichni s odkazem“ klikněte na šipku dolů Dolů.
 3. Klikněte na Více a pak Zapnuto – Veřejné na webu.
 4. Klikněte na Uložit.
 5. Klikněte na Hotovo.

Lidé, kteří nejsou přihlášeni k účtu Google, se v souboru zobrazí jako ikonky anonymních zvířátek. Přečtěte si další informace o anonymních zvířátkách.

Omezení sdílení souboru

Nastavení, zda uživatelé mohou zobrazovat, komentovat nebo upravovat

Když s někým sdílíte nějaký soubor, můžete nastavit, co s ním daná osoba může dělat.

 • Zobrazit: Uživatelé si mohou soubor zobrazit, ale nemohou ho změnit ani sdílet s ostatními.
 • Komentovat: Uživatelé mohou k souboru přidávat komentáře a návrhy, ale nemohou ho změnit ani sdílet s ostatními.
 • Upravovat: Uživatelé mohou v souboru provádět změny, přijímat a odmítat návrhy a sdílet ho s ostatními.
Nastavení, s kým může být odkaz sdílen

Když sdílíte odkaz na soubor, můžete nastavit, do jaké míry může být soubor sdílen. To, jaké máte možnosti, závisí na vašem účtu Google – zda je pracovní, školní, nebo používáte Gmail.

 • Zapnuto – veřejné na webu: Kdokoli může v Googlu vyhledat váš soubor a otevřít si ho i bez přihlášení ke svému účtu Google.
 • Zapnuto – všichni, kdo mají odkaz: Soubor může používat kdokoli, kdo má odkaz, i bez přihlášení ke svému účtu Google.
 • Vypnuto – konkrétní lidé: Soubor mohou používat pouze lidé, se kterými ho sdílíte.
S kolika lidmi je možné soubor sdílet
 • Soubor může najednou upravovat a komentovat až 100 lidí.
 • Soubor si může zobrazit více než 100 lidí, ale je snazší ho publikovat a vytvořit odkaz. Přečtěte si, jak soubor publikovat.
 • Soubor můžete sdílet až s 600 uživateli nebo skupinami. Pokud potřebujete sdílet soubor s více než 600 lidmi, přidejte tyto lidi do Skupiny Google a sdílejte soubor s ní.
 • Budete-li sdílet složku s mnoha uživateli, může chvíli trvat, než ji budou všichni moct používat.

Chcete-li použít tabulku ke shromažďování informací, přečtěte si, jak vytvořit Formulář Google. Přečtěte si další informace o shromažďování dat.

Související články