Điều khoản dịch vụ của Google Drive

Việc bạn sử dụng Google Drive có nghĩa là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ.

Nếu bạn đang sử dụng tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, các điều khoản có thể được áp dụng dựa trên thỏa thuận của tổ chức bạn với Google.

Các chính sách khác

Điều khoản dịch vụ ảnh hưởng đến tôi như thế nào?

Theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi, "Bạn vẫn có mọi quyền sở hữu trí tuệ mà bạn nắm giữ trong nội dung đó. Nói tóm lại, những gì thuộc về bạn vẫn là của bạn".

Chúng tôi không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung nào của bạn, bao gồm mọi văn bản, dữ liệu, thông tin và tệp mà bạn tải lên, chia sẻ hoặc lưu trữ trong tài khoản Drive của bạn. Điều khoản dịch vụ của chúng tôi nhằm mục đích giúp chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ bạn muốn — vì vậy, nếu bạn quyết định chia sẻ một tài liệu với ai đó hoặc muốn mở tài liệu đó trên một thiết bị khác, chúng tôi có thể cung cấp chức năng đó.

  • Bạn kiểm soát việc ai có thể truy cập các tệp của bạn trong Drive. Chúng tôi sẽ không chia sẻ tệp và dữ liệu của bạn với người khác trừ trường hợp mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
    • Chúng tôi sẽ không thay đổi một Tài liệu riêng tư thành Tài liệu công khai.
    • Chúng tôi sẽ không sử dụng một Tài liệu riêng tư cho các chiến dịch tiếp thị hoặc quảng cáo.
    • Chúng tôi sẽ chỉ giữ dữ liệu của bạn miễn là bạn yêu cầu chúng tôi giữ dữ liệu đó.
  • Bạn có thể mang theo dữ liệu nếu chọn ngừng sử dụng Google Drive.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6043650565688029352
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950