Udostępnianie plików i współpraca z innymi osobami w Androidzie

Te informacje mają zastosowanie tylko do najnowszych wersji aplikacji Dysk, DokumentyArkusze i Prezentacje na Androida. Aplikacje te możesz pobrać lub uaktualnić do najnowszej wersji, odwiedzając Google Play.

Na telefonie lub tablecie z Androidem możesz udostępniać pliki innym osobom w aplikacjach Dysk, Dokumenty, Arkusze i Prezentacje Google.

Oprócz tego możesz pracować nad tym samym dokumentem jednocześnie z innymi osobami, używając wyłącznie aplikacji Dokumenty, Arkusze i Prezentacje.

Udostępnianie pliku lub folderu

Aby udostępnić plik w aplikacji Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje:

 1. Otwórz aplikację Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. Na liście plików kliknij szarą ikonę i obok nazwy pliku. Jeśli akurat wyświetlasz lub edytujesz plik, kliknij szarą ikonę i w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Kliknij przycisk Udostępnij u góry ekranu.
 4. Dodaj kogoś do pliku, wpisując jego adres e-mail. Nadaj uprawnienia użytkownikowi, wybierając wyświetlanie, komentowanie lub pełne uprawnienia do edycji.
 5. Kliknij Dodaj.
Udostępnianie linku do pliku lub folderu

Aby przyznać innym osobom dostęp do pliku lub folderu w aplikacji Dysk, możesz wysłać im link umożliwiający otwarcie danego elementu.

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Naciśnij szarą ikonę i obok nazwy pliku. Jeśli aktualnie wyświetlasz lub edytujesz plik, kliknij szarą ikonę i w prawym górnym rogu ekranu.
 3. W sekcji „Kto ma dostęp” kliknij ikonę Link, aby udostępnić link do pliku. Powinien pokazać się komunikat „Udostępnianie linków jest WŁĄCZONE”.
 4. Link zostanie skopiowany do schowka internetowego, skąd możesz go wkleić do e-maila lub czatu, aby przesłać go innym osobom. Aby wyświetlić plik, odbiorca linku musi go kliknąć.
 5. Aby zmienić widoczność pliku lub przestać udostępniać go innym osobom przy użyciu linku, ponownie kliknij ikonę Link. Następnie określ, czy wszystkie osoby mające link będą mogły wyświetlać, komentować lub edytować plik czy chcesz całkowicie wyłączyć udostępnianie tego pliku przy użyciu linku.

Dlaczego inne osoby wyświetlają mój plik, który udostępniłem przy użyciu linku?

Kliknięcie ikony Link powoduje włączenie udostępniania przy użyciu linku. Oznacza to automatyczną zmianę widoczności pliku lub folderu – każda osoba mająca do niego link może go wyświetlać, niezależnie od tego, czy udostępniłeś jej ten link bezpośrednio czy nie. Aby przestać udostępniać innym osobom swój plik przy użyciu linku, wykonaj instrukcje z kroku 5 powyżej.

Udostępniłem komuś link – dlaczego ta osoba musi poprosić o dostęp?

Jeśli przed lub po udostępnieniu pliku ustawisz jego widoczność na „Wyłączone – tylko określone osoby mają dostęp”, to osoba, której chcesz umożliwić dostęp, będzie musiała poprosić o odpowiednie uprawnienia. Aby umożliwić tej osobie wyświetlanie pliku, otwórz go i wykonaj jedną z tych czynności:

 • Kliknij szarą ikonę i w prawym górnym rogu > wybierz ikonę Udostępnij > dodaj adres e-mail użytkownika i określ jego poziom dostępu do pliku > kliknij Dodaj
 • Wykonaj powyższe czynności, aby zezwolić na udostępnianie przy użyciu linku.
Współpraca w czasie rzeczywistym

Dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje Google możesz edytować równocześnie z innymi użytkownikami. Osoby wyświetlające plik zobaczą wprowadzane zmiany w czasie rzeczywistym, niezależnie od urządzenia. Na przykład zmiany wprowadzane w aplikacji na Androida są automatycznie pokazywane innym osobom wyświetlającym plik na komputerze.

Wyświetlanie historii zmian pliku lub folderu

Jeśli chcesz sprawdzić, jakie czynności zostały wykonane na pliku lub folderze – na przykład dowiedzieć się, kto przeniósł plik i do jakiego folderu – możesz śledzić działania w aplikacji Dysk.

 1. Otwórz aplikację Dysk.
 2. Kliknij szarą ikonę i obok pliku lub folderu, którego aktywność chcesz wyświetlić.
 3. Przewiń do sekcji „Aktywność”. Najnowsze działania są wyświetlane na samej górze.
 4. Aby zobaczyć więcej działań, kliknij Pokaż więcej aktywności.

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny