Tải tệp và thư mục lên Google Drive

Bạn có thể tải lên, xem, chia sẻ và chỉnh sửa tệp bằng Google Drive. Khi bạn tải một tệp lên Google Drive, tệp đó sẽ chiếm dung lượng trong Drive của bạn, ngay cả khi bạn tải lên một thư mục do người khác sở hữu.

Loại tệp

  • Tài liệu
  • Hình ảnh
  • Âm thanh
  • Video

Tải lên và xem tệp

  1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive.
  2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
  3. Nhấn vào Tải lên.
  4. Tìm và nhấn vào các tệp bạn muốn tải lên.
    • Để tải ảnh hoặc video lên, hãy nhấn vào ảnh và video bạn muốn rồi nhấn vào phần Tải lên.

Chuyển đổi tài liệu thành các định dạng trên Google

Nếu bạn muốn tải lên các tệp như tài liệu Microsoft Word, bạn có thể thay đổi cài đặt để chuyển đổi tệp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi các chế độ cài đặt Google Drive trên máy tính.

Bật hoặc tắt chế độ sử dụng dữ liệu di động

Bạn có thể chọn sử dụng dữ liệu di động hoặc chỉ dùng Wi-Fi để truyền tệp.

Tìm hiểu cách bật hoặc tắt dữ liệu di động cho các ứng dụng cụ thể trên iPhone hoặc iPad.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?