Tải tệp và thư mục lên Google Drive

Bạn có thể tải lên, xem, chia sẻ và chỉnh sửa tệp bằng Google Drive. Khi bạn tải một tệp lên Google Drive, tệp đó sẽ chiếm dung lượng trong Drive của bạn, ngay cả khi bạn tải lên một thư mục do người khác sở hữu.

Loại tệp

 • Tài liệu
 • Hình ảnh
 • Âm thanh
 • Video

Tải lên và xem tệp

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào Tải lên.
 4. Tìm và nhấn vào các tệp bạn muốn tải lên.
 5. Xem các tệp đã tải lên trong Drive của tôi cho đến khi bạn di chuyển chúng.

Chuyển đổi tài liệu thành các định dạng trên Google

Nếu bạn muốn tải lên các tệp như tài liệu Microsoft Word, bạn có thể thay đổi cài đặt để chuyển đổi tệp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi các chế độ cài đặt Google Drive trên máy tính.

Bật hoặc tắt chế độ sử dụng dữ liệu di động

Bạn có thể chọn sử dụng dữ liệu di động hoặc chỉ dùng Wi-Fi để truyền tệp.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Drive.​
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó  Cài đặt.
 3. Trong phần "Sử dụng dữ liệu", hãy bật hoặc tắt tùy chọn Chỉ truyền tệp qua Wi-Fi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?