Tải tệp và thư mục lên Google Drive

Bạn có thể tải lên, xem, chia sẻ và chỉnh sửa tệp bằng Google Drive. Khi bạn tải một tệp lên Google Drive, tệp đó sẽ chiếm dung lượng trong Drive của bạn, ngay cả khi bạn tải lên một thư mục do người khác sở hữu.

Loại tệp

 • Tài liệu
 • Hình ảnh
 • Âm thanh
 • Video

Tải lên và xem tệp

Trên máy tính, bạn có thể tải lên từ drive.google.com hoặc máy tính của mình. Bạn có thể tải các tệp lên thư mục riêng tư hoặc thư mục dùng chung.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào phần Mới sau đó Tải tệp lên.
 3. Chọn tệp bạn muốn tải lên.

Kéo tệp vào Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Mở hoặc tạo một thư mục.
 3. Để tải tệp và thư mục lên, hãy kéo các mục đó vào thư mục Google Drive.

Dùng tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa

 1. Cài đặt ứng dụng trên máy tính.
 2. Trên máy tính, bạn sẽ thấy một thư mục có tên "Google Drive".
 3. Kéo các tệp hoặc thư mục vào thư mục đó. Các tệp hoặc thư mục đó sẽ được tải lên Drive và bạn sẽ thấy các mục đó trên drive.google.com.

Chuyển đổi tài liệu thành các định dạng trên Google

Nếu bạn muốn tải lên các tệp như tài liệu Microsoft Word, bạn có thể thay đổi cài đặt để chuyển đổi tệp.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi các chế độ cài đặt Google Drive trên máy tính.

 1. Truy cập drive.google.com/drive/settings trên máy tính.
 2. Chọn hộp bên cạnh "Chuyển đổi tệp tải lên".

Tải lên tệp có cùng tên

Nếu bạn tải lên tệp có cùng một tên, Google Drive sẽ tải lên tệp đó dưới dạng bản sửa lại của tệp đã tồn tại trong Google Drive.

Để giữ cả hai tệp:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Tải tệp lên.
 3. Nhấp vào phần Giữ dưới dạng tệp riêng biệt.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?