Tải tệp và thư mục lên Google Drive


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Dùng thử Google Workspace ngay hôm nay!

Bạn có thể dùng Google Drive để tải tệp lên, mở và chia sẻ tệp. Khi bạn tải một tệp lên Google Drive, tệp đó sẽ chiếm dung lượng trong Drive của bạn, ngay cả khi bạn tải nội dung lên một thư mục do người khác sở hữu.

Loại tệp

 • Tài liệu
 • Hình ảnh
 • Âm thanh
 • Video

Tải tệp và thư mục lên

Trên máy tính, bạn có thể tải lên từ drive.google.com hoặc máy tính của mình. Bạn có thể tải tệp lên thư mục riêng tư hoặc thư mục dùng chung.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở trên cùng bên trái, nhấp vào mục Mới sau đó  Tải tệp lên hoặc Tải thư mục lên.
 3. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn tải lên.

Kéo tệp vào Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Mở hoặc tạo một thư mục.
 3. Để tải tệp và thư mục lên, hãy kéo các mục đó vào thư mục Google Drive.

Dùng ứng dụng Drive cho máy tính

 1. Cài đặt ứng dụng trên máy tính của bạn.
 2. Trên máy tính, bạn sẽ thấy một thư mục có tên là "Google Drive".
 3. Kéo các tệp hoặc thư mục vào thư mục đó. Các tệp hoặc thư mục đó sẽ được tải lên Drive và bạn sẽ thấy các mục đó trên drive.google.com.

Lưu từ chế độ xem Bản in 

Quan trọng: Bạn hãy nhớ cài đặt Tiện ích Lưu vào Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Mở trang, hình ảnh hoặc tệp mà bạn muốn in.
 3. Ở trên cùng, nhấp vào Tệp sau đó In.
 4. Trong cửa sổ mở ra, chọn Lưu vào Drive hoặc nhấp vào Xem thêm sau đó Lưu vào Drive. 
 5. Nhấp vào In.

Chuyển đổi tài liệu thành các định dạng trên Google

Nếu muốn tải lên những tệp như tài liệu Microsoft Word, bạn có thể thay đổi một chế độ cài đặt để chuyển đổi tệp.

Quan trọng: Bạn chỉ có thể thay đổi các chế độ cài đặt của Google Drive trên máy tính.

 1. Truy cập drive.google.com/drive/settings trên máy tính.
 2. Đánh dấu vào hộp bên cạnh "Chuyển đổi nội dung tải lên".

Tải lên các tệp có cùng tên

Nếu tệp bạn tải lên trùng tên với một tệp có sẵn, Google Drive sẽ tải tệp đó lên dưới dạng bản sửa đổi của tệp có sẵn trong Google Drive.

Để giữ cả hai tệp:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Tải tệp lên.
 3. Nhấp vào Giữ thành tệp riêng biệt.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
13187567195412038049
true