Ręczne przesyłanie plików i folderów na Dysk Google

Wszystkie swoje ważne pliki, w tym zdjęcia i filmy możesz teraz zawsze mieć przy sobie. Wystarczy, że ręcznie prześlesz je na Dysk Google. Aby zaoszczędzić czas, możesz przesłać cały folder wraz z oryginalną strukturą podfolderów i wszystkimi zapisanymi w niej plikami.

Jak ręcznie przesyłać pliki

Istnieją dwa sposoby ręcznego przesyłania plików na Dysk Google:

 • Przeciąganie i upuszczanie W najnowszej wersji przeglądarek Chrome i Firefox możesz po prostu przeciągać i upuszczać pliki z komputera na Dysk Google pod adresem drive.google.com. W ten sposób możesz nawet przesyłać pliki bezpośrednio do folderów i podfolderów na Dysku. Jeśli natomiast używasz innej przeglądarki, skorzystaj z drugiego sposobu.
 • Przesyłanie plików przy użyciu Dysku Google Możesz ręcznie przesyłać swoje pliki, wykonując w interfejsie internetowym Dysku Google te czynności:
  1. Otwórz drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk przesyłania i wybierz Pliki... w menu.
  3. Wybierz plik, który chcesz przesłać. Aby zaznaczyć wiele plików, naciśnij i przytrzymaj Shift lub Ctrl podczas klikania wszystkich plików do przesłania.
  4. Twoje pliki pojawią się w folderze „Mój Dysk”.

Jak ręcznie przesyłać foldery

Istnieją trzy sposoby przesyłania folderów na Dysk Google:

 • Przeciąganie i upuszczanie W najnowszej wersji przeglądarek Chrome i Firefox możesz po prostu przeciągać foldery z komputera na Dysk Google pod adresem drive.google.com. Powoduje to natychmiastowe rozpoczęcie przesyłania folderu wraz ze wszystkimi zapisanymi w nim plikami i oryginalną strukturą podfolderów. Foldery możesz też przesyłać bezpośrednio do innych folderów i podfolderów na Dysku.

 • Przesyłanie folderów przy użyciu Dysku Google (w Chrome). Foldery możesz ręcznie przesyłać, wykonując te czynności na Dysku Google otwartym w Chrome:
  1. Otwórz drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk przesyłania i wybierz Folder... Jeśli w Chrome zostanie wyświetlony komunikat „Włącz przesyłanie folderów”, to musisz zaktualizować Chrome do najnowszej wersji.
  3. Wybierz jeden lub kilka folderów do przesłania. Wszystkie pliki i podfoldery znajdujące się w wybranych folderach także zostaną przesłane.
  4. W prawym dolnym rogu na Dysku Google pojawi się pole wskazujące postęp przesyłania folderu oraz zawierające listę przesyłanych plików.
  5. Po ukończeniu przesyłania możesz kliknąć na Dysku Google link, aby otworzyć przesłany folder, albo zamknąć okno, klikając „x” w jego prawym górnym rogu.
 • Przesyłanie folderów przy użyciu Dysku Google (w przeglądarkach innych niż Chrome). Po zalogowaniu się na Dysku Google w przeglądarce innej niż Chrome możesz ręcznie przesyłać foldery, wykonując następujące czynności. W przypadku takich przeglądarek włączenie przesyłania folderów jest konieczne za każdym razem, gdy korzystasz z Dysku Google.
  1. Włącz obsługę Javy w przeglądarce.
  2. Na stronie testowej Javy możesz sprawdzić, czy masz włączoną tę funkcję.
  3. Zainstaluj aplet Javy.
   • Kliknij przycisk Prześlij na Dysku Google i po wyświetleniu monitu zainstaluj aplet Javy.
   • Zostanie otwarte okno z pytaniem, czy chcesz zezwolić na uruchomienie apletu. Zainstaluj ten aplet. Uwaga: aplet będzie podpisany przez Google Inc.
  4. Wykonaj czynności przesyłania folderów opisane powyżej w sekcji o Chrome.

Przydatne linki

Aby zezwolić innym osobom na dostęp do Twoich przesłanych plików, zmień ustawienia udostępniania.

Jeśli chcesz poznać limity rozmiaru przesyłanych plików, zobacz Limit rozmiaru dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji Google.

Dowiedz się, jak dostosowywać ustawienia ręcznego przesyłania.