Przesyłanie plików i folderów

Jeśli masz ważne pliki (w tym zdjęcia i filmy), do których chcesz mieć dostęp po zalogowaniu się z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili, możesz je przesłać na Dysk Google. Aby nie tracić czasu, prześlij folder. Zostanie zachowana oryginalna struktura folderów wraz ze znajdującymi się w nich plikami.

Przesyłanie plików

Pliki możesz przesyłać na Dysk Google na dwa sposoby:

 • Przeciąganie i upuszczanie. Jeśli używasz najnowszej wersji przeglądarki Chrome lub Firefox, możesz po prostu przeciągnąć pliki bezpośrednio z Twojego komputera i upuścić je na Dysku Google. Możesz je nawet upuścić bezpośrednio w folderze i podfolderze.
 • Przesyłanie plików przy użyciu Dysku Google. Aby wybrać pliki do przesłania na Dysk Google, wykonaj te czynności.

  Nowa wersja Dysku Google

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk Nowy i wybierz Prześlij pliki... z menu.
  3. Wybierz plik, który chcesz przesłać. Aby wybrać wiele plików, kliknij je po kolei, trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Ctrl (PC) albo Command (Mac).
  4. Zostanie wyświetlone pole z postępem przesyłania plików. Kliknij nazwę pliku, by go otworzyć, lub kliknij X w prawym górnym rogu, by zamknąć to pole.

  Klasyczna wersja Dysku Google

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk przesyłania i wybierz Pliki... z menu.
  3. Wybierz plik, który chcesz przesłać. Aby wybrać wiele plików, kliknij je po kolei, trzymając wciśnięty klawisz Shift lub Ctrl (PC) albo Command (Mac).
  4. Zostanie wyświetlone pole z postępem przesyłania plików. Kliknij nazwę pliku, by go otworzyć, lub kliknij X w prawym górnym rogu, by zamknąć to pole.

Przesyłanie folderów

Istnieją trzy sposoby przesyłania folderów na Dysk Google:

 • Przeciąganie i upuszczanie. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji Chrome, możesz przeciągnąć folder ze swojego komputera na Dysk Google. Przesyłanie folderu, wszystkich podfolderów i plików rozpocznie się natychmiast.

 • Przesyłanie folderów przy użyciu Dysku Google (przeglądarka Chrome). Z poziomu Dysku Google w Chrome możesz przesłać folder, wykonując te czynności.

  Nowa wersja Dysku Google

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk Nowy i wybierz Prześlij folder…. Jeśli korzystasz z Chrome i pojawi się komunikat „Włącz przesyłanie folderów”, musisz zaktualizować Chrome do najnowszej wersji.
  3. Wybierz jeden lub kilka folderów do przesłania. Wszystkie pliki i podfoldery znajdujące się w wybranych folderach także zostaną przesłane.
  4. Zostanie wyświetlone pole z postępem przesyłania folderów. Kliknij nazwę pliku, by go otworzyć, lub kliknij X w prawym górnym rogu, by zamknąć to pole.

  Klasyczna wersja Dysku Google

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Kliknij przycisk przesyłania i wybierz Prześlij folder…. Jeśli korzystasz z Chrome i pojawi się komunikat „Włącz przesyłanie folderów”, musisz zaktualizować Chrome do najnowszej wersji.
  3. Wybierz jeden lub kilka folderów do przesłania. Wszystkie pliki i podfoldery znajdujące się w wybranych folderach także zostaną przesłane.
  4. Zostanie wyświetlone pole z postępem przesyłania folderów. Kliknij nazwę pliku, by go otworzyć, lub kliknij X w prawym górnym rogu, by zamknąć to pole.
 • Przesyłanie folderów przy użyciu Dysku Google (w przeglądarkach innych niż Chrome). Po zalogowaniu się na Dysku Google w przeglądarce innej niż Chrome możesz ręcznie przesyłać foldery, wykonując opisane poniżej czynności. W tych przeglądarkach przesyłanie folderów musisz włączyć za każdym razem, gdy korzystasz z Dysku Google. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko w klasycznej wersji Dysku.
  1. Włącz obsługę języka Java w przeglądarce.
  2. Sprawdź, czy obsługa języka Java jest włączona, otwierając tę stronę testową.
  3. Zainstaluj aplet Javy.
   • Kliknij przycisk Prześlij na Dysku Google i po wyświetleniu monitu zainstaluj aplet Javy.
   • Zostanie otwarte okno z pytaniem, czy chcesz zezwolić na uruchomienie apletu. Zainstaluj ten aplet. Uwaga: aplet będzie podpisany przez Google Inc.
  4. Wykonaj czynności przesyłania folderów opisane powyżej w sekcji o Chrome.
Wskazówki:

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny