Bestanden en mappen uploaden

Als u belangrijke bestanden heeft die u altijd en overal waar u inlogt wilt kunnen openen (waaronder afbeeldingen en video's), dan kunt u ze uploaden naar Google Drive. U kunt tijd besparen door een map te uploaden. De oorspronkelijke mapstructuur blijft behouden en alle afzonderlijke bestanden in de map worden geüpload.

Bestanden uploaden

Er zijn twee manieren om bestanden te uploaden naar Google Drive:

 • Bestanden slepen en neerzetten. Als u de nieuwste versie van Chrome of Firefox gebruikt, kunt u bestanden op uw computer eenvoudig slepen en neerzetten in Google Drive. U kunt bestanden ook slepen en rechtstreeks neerzetten in mappen of submappen.
 • Bestanden uploaden met Google Drive. Voer onderstaande stappen uit om bestanden te selecteren die u wilt uploaden naar Google Drive.

  Nieuwe versie van Google Drive

  1. Open drive.google.com.
  2. Klik op de knop en selecteer Bestanden uploaden... in het dropdown-menu.
  3. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden. Als u meerdere bestanden wilt selecteren, drukt u op Shift of Ctrl(pc)/Command(Mac) en klikt u op alle bestanden die u wilt uploaden.
  4. De voortgang van het uploaden wordt weergegeven in een dialoogvenster. Klik op de bestandsnaam om het bestand te openen of sluit het dialoogvenster door op de X in de rechterbovenhoek te klikken.

  Klassieke versie van Google Drive

  1. Open drive.google.com.
  2. Klik op de uploadknop en selecteer Bestanden... in het dropdown-menu.
  3. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden. Als u meerdere bestanden wilt selecteren, drukt u op Shift of Ctrl(pc)/Command(Mac) en klikt u op alle bestanden die u wilt uploaden.
  4. De voortgang van het uploaden wordt weergegeven in een dialoogvenster. Klik op de bestandsnaam om het bestand te openen of sluit het dialoogvenster door op de X in de rechterbovenhoek te klikken.

Mappen uploaden

Er zijn drie manieren om mappen te uploaden naar Google Drive:

 • Mappen slepen en neerzetten. Als u de nieuwste versie van Chrome gebruikt, kunt u een map van uw bureaublad naar Google Drive slepen. De map (met alle submappen en bestanden) wordt onmiddellijk geüpload.

 • Mappen uploaden via Google Drive (met Chrome). Met Google Drive in Chrome kunt u onderstaande stappen uitvoeren om een map te uploaden:

  Nieuwe versie van Google Drive

  1. Open drive.google.com.
  2. Klik op de knop Nieuw en selecteer Map uploaden…. Wordt de melding 'Uploaden van mappen inschakelen...' weergegeven en gebruikt u Chrome, dan moet u Chrome updaten naar de nieuwste versie.
  3. Selecteer een of meer mappen die u wilt uploaden. Alle bestanden en submappen in de geselecteerde map(pen) worden ook geüpload.
  4. De voortgang van het uploaden wordt weergegeven in een dialoogvenster. Klik op de bestandsnaam om het bestand te openen of sluit het dialoogvenster door op de X in de rechterbovenhoek te klikken.

  Klassieke versie van Google Drive

  1. Open drive.google.com.
  2. Klik op de uploadknop en selecteer Map uploaden…. Wordt de melding 'Uploaden van mappen inschakelen...' weergegeven en gebruikt u Chrome, dan moet u Chrome updaten naar de nieuwste versie.
  3. Selecteer een of meer mappen die u wilt uploaden. Alle bestanden en submappen in de geselecteerde map(pen) worden ook geüpload.
  4. De voortgang van het uploaden wordt weergegeven in een dialoogvenster. Klik op de bestandsnaam om het bestand te openen of sluit het dialoogvenster door op de X in de rechterbovenhoek te klikken.
 • Mappen uploaden via Google Drive (in een andere browser dan Chrome). Gebruikt u Google Drive in een andere browser dan Chrome, dan kunt u de volgende stappen uitvoeren om een map handmatig te uploaden. Let op: iedere keer wanneer u Google Drive opent, moet u het uploaden van mappen in deze browser opnieuw inschakelen. Deze functie is momenteel alleen beschikbaar in de klassieke versie van Drive:
  1. Schakel Java in uw browser in.
  2. Controleer of Java is geïnstalleerd door naar de testpagina voor Java te gaan.
  3. Installeer de Java-applet.
   • Klik op de uploadknop in Google Drive en installeer de Java-applet wanneer u hierom wordt gevraagd.
   • Vervolgens wordt u in een beveiligingsvenster gevraagd of u wilt toestaan dat de applet wordt uitgevoerd. Installeer deze applet. Opmerking: de applet is ondertekend door Google Inc.
  4. Voltooi de stappen om een map te uploaden net zoals u dat in Chrome zou doen (beschreven in de stappen hierboven).
Tips:

Matt is expert op het gebied van Documenten en Drive en auteur van deze Help-pagina. Kies een van de onderstaande opties om hem te laten weten wat u van deze pagina vindt.