Bestanden en mappen handmatig uploaden naar Google Drive

Als u overal en altijd wanneer u inlogt toegang wilt tot uw belangrijke bestanden (inclusief afbeeldingen en video's), kunt u ze handmatig uploaden naar Google Drive. U kunt bovendien tijd besparen door een map te uploaden. De oorspronkelijke mapstructuur blijft behouden en alle afzonderlijke bestanden in de map worden geüpload.

Bestanden handmatig uploaden

Er zijn twee manieren om bestanden handmatig te uploaden naar Google Drive:

 • Bestanden slepen en neerzetten. Als u de nieuwste versie van Chrome of Firefox gebruikt, kunt u een bestand op uw computer rechtstreeks slepen en neerzetten in Google Drive op drive.google.com. U kunt bestanden ook rechtstreeks slepen en neerzetten in mappen of submappen. Voor alle andere browsers gebruikt u de tweede optie.
 • Bestanden uploaden via Google Drive. In de interface van Google Drive op internet kunt u de volgende stappen uitvoeren om de uploadbestanden handmatig te selecteren:
  1. Ga naar drive.google.com.
  2. Klik op de uploadknop en selecteer Bestanden... in het dropdown-menu.
  3. Selecteer het bestand dat u wilt uploaden. Als u meerdere bestanden wilt selecteren, houdt u Shift of Ctrl ingedrukt en klikt u op alle bestanden die u wilt uploaden.
  4. Uw bestand wordt weergegeven in 'Mijn schijf'.

Mappen handmatig uploaden

Er zijn drie manieren om mappen te uploaden naar Google Drive:

 • Mappen slepen en neerzetten. Als u de nieuwste versie van Chrome of Firefox gebruikt, kunt u een map op uw computer naar Google Drive op drive.google.com slepen. De map wordt onmiddellijk geüpload, samen met de afzonderlijke bestanden in de map en de oorspronkelijke structuur met submappen. U kunt mappen ook rechtstreeks uploaden naar specifieke mappen of submappen.

 • Mappen uploaden via Google Drive (met Chrome). Met Google Drive in Chrome kunt u de volgende stappen uitvoeren om een map handmatig te uploaden:
  1. Ga naar drive.google.com.
  2. Klik op de uploadknop en selecteer Map... Als u Chrome gebruikt en 'Uploaden van mappen inschakelen' wordt weergegeven, moet u Chrome bijwerken naar de nieuwste versie.
  3. Selecteer een of meer mappen die u wilt uploaden. Alle bestanden en submappen in de geselecteerde map(pen) worden ook geüpload.
  4. In de rechterbenedenhoek van uw Google Drive ziet u een vak met de voortgang van het uploaden van de map, evenals een lijst met bestanden die worden geüpload.
  5. Nadat het uploaden is voltooid, klikt u op de link om de geüploade map in Google Drive te openen of sluit u het vak door in de rechterbovenhoek van het vak op de x te klikken.
 • Mappen uploaden via Google Drive (in een andere browser dan Chrome). Met Google Drive in een andere browser dan Chrome kunt u de volgende stappen uitvoeren om een map handmatig te uploaden. U moet telkens wanneer u uw Google Drive opent het uploaden van mappen in de browser inschakelen.
  1. Schakel Java in uw browser in.
  2. Controleer of Java is geïnstalleerd door naar de testpagina voor Java te gaan.
  3. Installeer de Java-applet.
   • Klik op de uploadknop in Google Drive en installeer de Java-applet wanneer u hierom wordt gevraagd.
   • Vervolgens wordt u in een beveiligingsvenster gevraagd of u wilt toestaan dat de applet wordt uitgevoerd. Installeer deze applet. Opmerking: de applet is ondertekend door Google Inc.
  4. Voltooi de stappen om een map te uploaden net zoals u dat in Chrome zou doen (beschreven in de stappen hierboven).

Relevante links

Als u anderen toegang wilt geven tot de bestanden die u heeft geüpload, wijzigt u uw instellingen voor delen.

Voor meer informatie over groottebeperkingen bij het uploaden van bestanden gaat u naar Groottebeperkingen voor Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties.

U kunt ook uw instellingen voor handmatige uploads aanpassen.