Tải tệp xuống

Tải tệp xuống từ Google Drive bằng cách sử dụng máy tính hoặc thiết bị Android.

Tải tệp xuống

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Google Drive.
  2. Bên cạnh tên của tệp, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Tải xuống.

Trường hợp bạn không thể tải một tệp xuống

Nếu bạn không thể tải một tệp xuống, thì chủ sở hữu có thể đã tắt các tùy chọn in, tải xuống hoặc sao chép đối với những người có quyền nhận xét hoặc xem. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?