Tải tệp xuống

Tải tệp xuống từ Google Drive bằng cách sử dụng máy tính hoặc thiết bị Android.

Tải tệp xuống

  1. Truy cập vào drive.google.com.
  2. Nhấp vào tệp cần tải xuống.
    • Để tải nhiều tệp xuống, hãy nhấn Command (máy Mac) hoặc Ctrl (máy tính Windows) khi bạn nhấp vào các tệp khác.
  3. Nhấp chuột phải và nhấp vào phần Tải xuống.

Lưu ý: Bạn không thể kéo một tệp hoặc thư mục trực tiếp vào màn hình.

Trường hợp bạn không thể tải một tệp xuống

Nếu bạn không thể tải một tệp xuống, thì chủ sở hữu có thể đã tắt các tùy chọn in, tải xuống hoặc sao chép đối với những người có quyền nhận xét hoặc xem. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?