Tải tệp xuống

Tải tệp từ Google Drive xuống máy tính, thiết bị Android hoặc iOS.

Quan trọng: Nếu cố tải một tệp đáng ngờ xuống, bạn có thể được cảnh báo. Hãy thận trọng khi tải tệp đó xuống.

Tải tệp xuống một ứng dụng khác

 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Bên cạnh tệp bạn muốn tải xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Chọn một cách:
  • Nhấn vào biểu tượng Tải xuống Tải chứng từ xuống để tải tệp xuống thiết bị của bạn.
  • Tải tệp xuống điện thoại: nhấn vào Mở trong sau đó Lưu vào ứng dụng Files sau đó Chọn nơi bạn muốn lưu tệp sau đóLưu.
  • Mở tệp trong một ứng dụng khác: nhấn vào Mở trong sau đó Chọn ứng dụng mà bạn muốn dùng.

Lưu ảnh hoặc video vào thư viện ảnh

 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Bên cạnh tệp bạn muốn tải xuống, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm.
 3. Nhấn vào phần Gửi bản sao.
 4. Tùy thuộc vào tệp, hãy nhấn vào phần Lưu hình ảnh hoặc Lưu video.

 

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16084443997576748555
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true