ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์จาก Google ไดรฟ์ด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ Android หรืออุปกรณ์ iOS

สำคัญ: คุณอาจได้รับข้อความเตือนหากพยายามดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสงสัย โปรดใช้ความระมัดระวังเมื่อดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว

ดาวน์โหลดไฟล์

 1. ไปที่ drive.google.com
 2. คลิกไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
  1. หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์หลายรายการ ให้กด Command (Mac) หรือ Ctrl (Windows) จากนั้น คลิกไฟล์อื่นๆ
 3. คลิกขวา จากนั้น คลิกดาวน์โหลด

เคล็ดลับ: คุณจะลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปที่เดสก์ท็อปโดยตรงไม่ได้

หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้

หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ แสดงว่าเจ้าของอาจปิดตัวเลือกในการพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือคัดลอกสำหรับผู้ที่มีเฉพาะสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรืออ่าน

คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ถูกบล็อกจะป้องกันไม่ให้มีการดาวน์โหลดในเว็บ Google ไดรฟ์ได้

เว็บ Google ไดรฟ์ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามเพื่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์การดาวน์โหลดที่ปลอดภัยของ Google การบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สามใน Chrome จะทําให้คุณดาวน์โหลดผ่าน Google ไดรฟ์ไม่ได้ หากต้องการบล็อกคุกกี้ของบุคคลที่สาม แต่ยังคงทำการดาวน์โหลดจากไดรฟ์ โปรดอนุญาตการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในไดรฟ์เท่านั้น

 1. พิมพ์ chrome://settings/cookies ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ จากนั้น กด Enter
 2. เลื่อนไปที่ส่วน "เว็บไซต์ที่ใช้คุกกี้ได้เสมอ" ในส่วน "ดูคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด"
 3. คลิกเพิ่มทางด้านขวา
 4. ในหน้าต่าง "เพิ่มเว็บไซต์" ให้ป้อน drive.google.com
 5. ตรวจสอบว่าได้เลือกช่องทําเครื่องหมายรวมคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้ จากนั้น คลิกเพิ่ม

การแก้ปัญหาเพิ่มเติม

หากยังพบปัญหาในการดาวน์โหลดไฟล์จากไดรฟ์ คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบว่าได้อนุญาตการใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามในไดรฟ์แล้วที่ chrome://settings/cookies
  • ข้อความควรระบุว่า "รวมคุกกี้ของบุคคลที่สามในเว็บไซต์นี้" ด้านล่างการยกเว้นเว็บไซต์สําหรับ drive.google.com หากไม่ ให้คลิกถังขยะเพื่อนําเว็บไซต์ออก จากนั้น ทําตามขั้นตอนที่ 2-5 ด้านบน
  • ในส่วน "เว็บไซต์ที่จะใช้คุกกี้ไม่ได้" ให้ตรวจสอบว่าไม่มีการป้อน googleusercontent.com, drive.google.com หรือ google.com เนื่องจากจะป้องกันไม่ให้ระบบดาวน์โหลดไฟล์จาก Google ไดรฟ์ หากเห็นเว็บไซต์เหล่านี้ ให้คลิกเมนู  จากนั้น นําออก
 • ปิดส่วนขยายทั้งหมดและลองดาวน์โหลด หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ได้ ให้เปิดส่วนขยายทีละรายการเพื่อหาส่วนขยายที่มีปัญหา

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99950
false
false