ดาวน์โหลดไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์จาก Google ไดรฟ์โดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Android

ดาวน์โหลดไฟล์

  1. ไปที่ drive.google.com
  2. คลิกไฟล์เพื่อดาวน์โหลด
    • หากต้องการดาวน์โหลดหลายไฟล์ ให้กด Command (Mac) หรือ Ctrl (Windows) ขณะที่คลิกไฟล์อื่นๆ
  3. คลิกขวาแล้วคลิกดาวน์โหลด

หมายเหตุ: คุณจะลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปที่เดสก์ท็อปโดยตรงไม่ได้

หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้

หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ไม่ได้ แสดงว่าเจ้าของอาจปิดตัวเลือกในการพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือคัดลอกสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นหรืออ่าน 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร