Xem và mở tệp

Thông qua Google Drive trên web, bạn có thể xem những nội dung như video, tệp PDF, tệp Microsoft Office, tệp âm thanh và ảnh.

Xem tệp

  1. Truy cập vào drive.google.com.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp đúp vào một tệp.
  4. Nếu bạn mở một tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu hoặc Bản vẽ, thì các tệp sẽ được mở bằng ứng dụng đó.
  5. Nếu bạn mở tệp video, PDF, Microsoft Office, tệp âm thanh hoặc ảnh, thì các tệp đó sẽ mở trong Google Drive.

Mở tệp bằng một ứng dụng khác

Bạn có thể mở một tệp bằng ứng dụng web hoặc ứng dụng đã cài đặt trên máy tính của mình. Để mở tệp bằng ứng dụng đã cài đặt trên máy tính, bạn cần phiên bản mới nhất của ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóaTrình chạy ứng dụng của Google.

  1. Truy cập vào drive.google.com.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
  3. Nhấp chuột phải vào một tệp.
  4. Đặt con trỏ lên Mở bằng.
  5. Chọn một ứng dụng.

Tìm hiểu cách đặt ứng dụng mặc định để mở một số loại tệp nhất định.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?