Wyświetlanie i otwieranie plików

Dysk Google w internecie pozwala wyświetlać między innymi filmy, PDF-y, pliki pakietu Microsoft Office, pliki dźwiękowe i zdjęcia.

Wyświetlanie pliku

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Zaloguj się na swoje konto Google, wpisując nazwę użytkownika i hasło.
  3. Kliknij dwukrotnie plik.
  4. Jeśli otworzysz plik Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, Formularzy lub Rysunków Google, zostanie on otwarty w odpowiedniej aplikacji.
  5. Jeśli otworzysz film, plik PDF, plik programu Microsoft Office, plik dźwiękowy lub zdjęcie, taki plik zostanie otwarty za pomocą Dysku Google.

Otwieranie pliku w innej aplikacji

Możesz otworzyć plik przy użyciu aplikacji internetowych lub aplikacji zainstalowanych na komputerze. Aby otwierać pliki za pomocą aplikacji zainstalowanych na komputerze, musisz korzystać z najnowszej wersji Kopii zapasowej i synchronizacji oraz Menu z aplikacjami od Google.

  1. Wejdź na drive.google.com.
  2. Zaloguj się na swoje konto Google, wpisując nazwę użytkownika i hasło.
  3. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
  4. Najedź kursorem na Otwórz w.
  5. Wybierz aplikację.

Dowiedz się, jak skonfigurować aplikację domyślną do otwierania różnych typów plików.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?