ดูกิจกรรมและเวอร์ชันของไฟล์

ดูการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไฟล์ในไดรฟ์ และติดตามว่าใครเป็นผู้เปลี่ยนแปลง คุณอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีคนดำเนินการดังนี้

 • แก้ไขหรือแสดงความคิดเห็นใน Google เอกสาร
 • เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
 • ย้ายหรือนำไฟล์หรือโฟลเดอร์ออก
 • อัปโหลดไฟล์ใหม่ในโฟลเดอร์
 • แชร์หรือเลิกแชร์รายการ

ดูกิจกรรมที่ผ่านมา

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไดรฟ์ของฉันที่ด้านซ้าย
 3. คลิกข้อมูล ข้อมูล ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกกิจกรรมเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
 5. หากต้องการดูกิจกรรมในไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะ ให้คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น
 6. หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ ให้เลื่อนลงทางด้านขวา

บันทึกและกู้คืนเวอร์ชันล่าสุด

ระบบจะบันทึกเฉพาะเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารเก่าเท่านั้น เว้นแต่ว่าคุณจะคลิกเก็บตลอดไป

ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด

คุณดาวน์โหลดและเก็บสำเนาเก่าของไฟล์ PDF รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ที่เก็บอยู่ใน Google ไดรฟ์ได้

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกจัดการเวอร์ชัน
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่อยู่ถัดจากเวอร์ชันที่ต้องการดาวน์โหลด
 6. หากต้องการบันทึกสำเนาลงในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกดาวน์โหลด

อัปโหลดเวอร์ชันใหม่

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแทนที่
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกจัดการเวอร์ชัน
 5. คลิกอัปโหลดเวอร์ชันใหม่

หมายเหตุ: หากคุณอัปโหลดเวอร์ชันใหม่ของไฟล์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ ผู้ที่เป็นเจ้าของไฟล์จะยังเป็นคนเดิม

ลบเวอร์ชันเก่า

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกไฟล์ที่ต้องการแทนที่
 3. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. คลิกจัดการเวอร์ชัน
 5. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ลบ ถัดจากเวอร์ชันที่ต้องการลบ

ประวัติเวอร์ชัน

ประวัติเวอร์ชันของ Google เอกสาร ชีต และสไลด์จะแตกต่างจากเวอร์ชันของไฟล์ใน Google ไดรฟ์ เรียนรู้วิธีดูประวัติการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร