הצגת פעילות וגרסאות של קבצים

ניתן לראות את השינויים שבוצעו בקבצים שלך ב-Drive ולבדוק מי ביצע את השינויים האלו. ייתכן שתראה שינויים כשמישהו:

 • עורך מסמך ב-Google Docs או מגיב עליו
 • משנה שם של קובץ או תיקייה
 • מעביר או מסיר קובץ או תיקייה
 • מעלה קובץ חדש לתיקייה
 • משתף פריט או מבטל את השיתוף שלו

צפייה בפעילות קודמת

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. בצד ימין, לוחצים על האחסון שלי.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על 'מידע' מידע.
 4. כדי לראות את השינויים האחרונים, לחץ על פעילות.
 5. כדי לראות את הפעילות בקובץ או בתיקייה מסוימים, לחץ על הקובץ או התיקייה.
 6. כדי לראות שינויים קודמים, גלול למטה בצד שמאל.

שמירה ושחזור של גרסאות קודמות

רק הגרסאות העדכניות ביותר של מסמכים קודמים יישמרו, אלא אם תבחר באפשרות שמור לצמיתות.

הורדה של גרסאות קודמות

ניתן להוריד ולשמור עותקים קודמים של קובצי PDF, תמונות וקבצים אחרים השמורים ב-Google Drive.

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. לוחצים על הקובץ שרוצים להוריד.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על 'אפשרויות נוספות' אפשרויות נוספות.
 4. לוחצים על ניהול גרסאות.
 5. לצד הגרסה שרוצים להוריד, לוחצים על 'אפשרויות נוספות' אפשרויות נוספות.
 6. כדי לשמור עותק של הגרסה במחשב, לוחצים על הורדה.

העלאה של גרסה חדשה

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. לוחצים על הקובץ שרוצים להחליף.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על 'אפשרויות נוספות' אפשרויות נוספות.
 4. לוחצים על ניהול גרסאות.
 5. לוחצים על העלאת גרסה חדשה.

הערה: אם מעלים גרסה חדשה של קובץ שבבעלות אדם אחר, הבעלים המקורי יישאר ללא שינוי.

מחיקת גרסה ישנה יותר

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. לוחצים על הקובץ שרוצים להחליף.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על 'אפשרויות נוספות' אפשרויות נוספות.
 4. לוחצים על ניהול גרסאות.
 5. לצד הגרסה שרוצים למחוק, לוחצים על 'אפשרויות נוספות' אפשרויות נוספות ואז מחיקה.

היסטוריית גרסאות

להיסטוריית הגרסאות של קובצי Google Docs‏,‏ Sheets ו-Slides ולגרסאות הקבצים ב-Google Drive מאפיינים שונים. כדאי לקרוא גם את המידע על הצגת היסטוריית השינויים בקובצי Google.