Zobrazení aktivity a verzí souborů

Můžete sledovat změny prováděné ve vašich souborech na Disku a zjistit, kdo tyto změny provedl. Změny můžete vidět, když někdo:

 • provede úpravu nebo přidá komentář v Dokumentech Google,
 • přejmenuje soubor nebo složku,
 • přesune nebo odstraní soubor nebo složku,
 • nahraje nový soubor nebo složku,
 • sdílí nebo zruší sdílení položky.

Zobrazení minulé aktivity

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Vlevo klikněte na Můj Disk.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Informace Informace.
 4. Pokud chcete zobrazit nedávné změny, klikněte na možnost Aktivita.
 5. Pokud chcete zobrazit aktivitu u konkrétního souboru nebo složky, klikněte na soubor nebo složku.
 6. Pokud chcete zobrazit starší změny, na pravé straně se posuňte dolů.

Uložení a obnovení nedávných verzí

Uloženy budou jen nejnovější verze starších dokumentů, pokud nekliknete na Zachovat navždy.

Stažení nedávných verzí

Můžete si stáhnout a uložit staré kopie souborů PDF, obrázků a dalších souborů uložených na Disku Google.

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Klikněte na soubor, který chcete stáhnout.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Více Více.
 4. Klikněte na Spravovat verze.
 5. Vedle verze, kterou chcete stáhnout, klikněte na Více Více.
 6. Pokud chcete uložit kopii do počítače, klikněte na Stáhnout.

Nahrání nové verze

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Klikněte na soubor, který chcete nahradit.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Více Více.
 4. Klikněte na Spravovat verze.
 5. Klikněte na Nahrát novou verzi.

Poznámka: Pokud nahrajte novou verzi souboru, který vlastní někdo jiný, původní vlastník se nezmění.

Smazání starší verze

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Klikněte na soubor, který chcete nahradit.
 3. Vpravo nahoře klikněte na Více Více.
 4. Klikněte na Spravovat verze.
 5. Vedle verze, kterou chcete smazat, klikněte na Více Více a pak Smazat.

Historie verzí

Historie verzí v Dokumentech, Tabulkách a Prezentacích Google se liší od historie souborů na Disku Google. Přečtěte si, jak zobrazit historii změn souborů Google.