Logowanie się na wiele kont w Dokumentach i na Dysku

Jeśli masz kilka kont Google, na przykład konto osobiste i konto służbowe, możesz korzystać z funkcji wielokrotnego logowania, dzięki której, chcąc zmienić konto, nie musisz się wylogowywać i ponownie logować na Dysku oraz do edytorów Dokumentów w internecie lub na urządzeniach mobilnych. Jeśli jednak korzystasz z folderu Dysk Google na komputerze, w danej chwili możesz się zalogować tylko na jedno konto.

Dodawanie kont i przełączanie się między kontami

Dysk w internecie oraz ekrany główne Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji

Jeśli korzystasz z Dysku w internecie lub z ekranów głównych Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji, możesz dodać kilka kont i przełączać się między nimi.

Dodawanie konta

 1. Zaloguj się na Dysku albo na ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu strony.
 3. W menu kliknij Dodaj konto.

  Account information while signed in to one account

 4. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło do konta, z którego chcesz korzystać, i kliknij Zaloguj.

Przełączanie się między kontami

 1. Zaloguj się na Dysku albo na ekranie głównym Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub adres e-mail w prawym górnym rogu strony.
 3. Wybierz konto, na które chcesz się zalogować.

  Account information while signed in to two accounts

Więcej informacji o używaniu kilku kont równocześnie.

Na urządzeniu z Androidem lub iOS

Jeśli korzystasz z Dysku, Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji na telefonie lub tablecie, możesz dodać kilka kont i przełączać się między nimi.

Dodawanie konta

 1. Otwórz aplikację Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę menu .
 3. Kliknij swój adres e-mail na pasku bocznym.
 4. Wybierz Dodaj konto.
 5. Zaloguj się na inne konto Google zgodnie z instrukcjami.

Po zalogowaniu się wrócisz do pierwotnej aplikacji i będziesz mógł przełączać się między kontami.

Uwaga: kiedy się zalogujesz, Twoje konto będzie podłączone do innych aplikacji Google na Twoim urządzeniu.

Przełączanie się między kontami

 1. Otwórz aplikację Dysk, Dokumenty, Arkusze lub Prezentacje.
 2. W lewym górnym rogu kliknij ikonę menu .
 3. Kliknij swój adres e-mail na pasku bocznym.
 4. Wybierz konto, którego chcesz użyć.

Zostaniesz automatycznie przełączony na wybrane konto.

Folder Dysk Google na komputerze

Dysk Google na Twoim Macu/PC może być w danej chwili połączony tylko z jednym kontem Google. Jeśli chcesz korzystać z Dysku Google na Maca/PC na innym koncie, odłącz konto, na które się zalogowałeś, i zaloguj się na inne.

Odłączanie i zmiana konta

 1. Kliknij ikonę Dysku Google google drive desktop icon.
  • Na Macach znajduje się ona zazwyczaj na pasku menu w prawym górnym rogu ekranu.
  • Na komputerach PC znajduje się ona zazwyczaj na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę dodatkowych opcji .
 3. Wybierz Ustawienia > Konto.
 4. Kliknij Odłącz konto.
  • Po odłączeniu konta pliki pozostaną w folderze Dysku Google na komputerze, ale zmiany wprowadzane w tych plikach nie będą synchronizowane z Dyskiem Google w internecie.
 5. Kliknij Tak. Konto zostanie odłączone od Dysku Google na Maca/PC, ale aplikacja pozostanie zainstalowana.
 6. Aby zalogować się na inne konto, kliknij ikonę Dysk Google google drive desktop icon, a następnie Zaloguj się.
 7. Zmień nazwę swojego folderu Dysku Google (na przykład na Archiwum Dysku Google).
 8. Utwórz nowy folder o nazwie Dysk Google i nie dodawaj do niego żadnych plików.

Synchronizacja plików rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: nie zalecamy częstego odłączania konta, bo przy każdym przełączaniu kont trzeba utworzyć nowy folder Dysku Google.

Andrea is a Google Drive expert and wrote this page. Help her improve it by leaving feedback below.

Czy ten artykuł był pomocny?