เรียงลำดับไฟล์ใหม่

คุณจะจัดเรียง Google เอกสารและไฟล์อื่นๆ เพื่อการค้นหาที่ง่ายดายได้

จัดเรียงรายการไฟล์ใน Google ไดรฟ์ได้ 4 วิธีดังนี้

 • ชื่อ: จัดเรียงไฟล์ตามลำดับตัวอักษรของชื่อไฟล์
 • แก้ไขล่าสุด: จัดเรียงไฟล์ตามเวลาล่าสุดที่มีผู้แก้ไขไฟล์
 • แก้ไขล่าสุดโดยฉัน: จัดเรียงตามเวลาล่าสุดที่คุณแก้ไขไฟล์
 • เปิดล่าสุดโดยฉัน: จัดเรียงตามเวลาล่าสุดที่คุณเปิดไฟล์

หมายเหตุ: หากอยู่ในแท็บ "ล่าสุด" คุณจะจัดเรียงไฟล์ไม่ได้

เรียงลำดับไฟล์และโฟลเดอร์ใหม่

การดูไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์มี 2 วิธี

หากกำลังดูไฟล์ในรูปแบบรายการ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกคอลัมน์ที่ต้องการจัดเรียง
 3. หากต้องการกลับลำดับการจัดเรียง ให้คลิกลูกศรขึ้น Up arrow หรือลูกศรลง down arrow

หากกำลังดูไฟล์ในรูปแบบตาราง

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกที่ชื่อของการจัดเรียงปัจจุบัน เช่น "ชื่อ" หรือ "แก้ไขล่าสุด" ที่มุมขวาบน
 3. คลิกประเภทของการจัดเรียงที่ต้องการ
 4. หากต้องการกลับลำดับการจัดเรียง ให้คลิกลูกศรขึ้น Up arrow หรือลูกศรลง down arrow

ค้นหาไฟล์ที่แก้ไขล่าสุด

ดูไฟล์ที่คุณแก้ไขล่าสุด

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกข้อมูล ข้อมูล ที่มุมขวาบน
 3. คลิกกิจกรรม

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร