Η σελίδα που ζητήσατε δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν στη γλώσσα σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη γλώσσα στο κάτω μέρος της σελίδας ή να μεταφράσετε άμεσα οποιαδήποτε ιστοσελίδα στη γλώσσα της επιλογής σας, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία μετάφρασης του Google Chrome.

Buy more Google storage

Your Google Account starts with 15 GB of free storage to use across Google Drive, Gmail, and Google Photos. You can buy more storage within Google Drive, or upgrade to Google One, to get extra benefits.

Storage subscriptions

 • At any time, you can change your storage plan to either a monthly or annual fee.
 • A Google One subscription doesn’t expire -- it’ll renew automatically unless you change your settings.
 • When you switch to a different payment schedule, it can take up to 24 hours for these changes to take effect. 
 • You may be charged local taxes or fees in addition to the prices listed. Google doesn't charge extra fees.
 • Buying Google storage is only available in some countries. Find countries where you can buy storage.

You can get extra storage for your Google products.

If you already pay for a Drive plan, you'll be automatically upgraded to Google One for free. Learn more about how your existing storage works with Google One.

If you don't have a Drive plan, you can become a Google One member to get more storage, help from experts, and extra member benefits.

Upgrade your Google storage

Tip: Before upgrading your storage, make sure your payment method is up to date. Learn how to update your payment details.

Buy more storage with Google One

After you upgrade, your Google One membership replaces your current Drive storage plan. Google One members get even more storage space, plus exclusive benefits and family plan sharing. If you want more storage space as a Google One member:

 1. Make sure you’re signed in to your Google Account.
 2. On your computer, go to one.google.com.
 3. On the left, click Storage and then Get more storage.
 4. Choose your new storage limit.
 5. Review the new plan prices and payment date. Then, click Next.
 6. To confirm your Google One plan, click Subscribe.

Learn more

Update your Google One membership through Pixel Pass

Important: To participate in the Pixel Pass bundle, you must choose a 200GB or higher Google One plan. If you want less storage than 200 GB, you must cancel your Pixel Pass membership and sign up for Google One individually. Learn how to Cancel your Pixel Pass plan.

Change your plan

If you have a 200 GB Google One plan through Pixel Pass, you can change your plan to have more storage through the Google One website. Your monthly price will change based on the plan you choose, and you'll see the new price at checkout.
 1. On your computer, go to one.google.com.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. On the left, click Settings and then Change membership plan
 4. Select an upgrade plan.

If you purchased your Pixel Pass subscription through the Google Store, you can also update your Google One plan on the Google Store.

Improve collaboration and stay connected with Google Workspace Essentials

If your company wants better collaboration and more storage for work projects, you can sign up for a Google Workspace Essentials account. To sign up, use your business email address.

A Google Workspace Essentials account provides:

 • Secure, reliable video conferencing
 • Shared drive space where teams can store all of their content
 • Collaboration apps like Docs, Sheets, Slides 
 • Security, privacy, and compliance tools
 • No domain verification or IT involvement required

Learn more about the apps, tools, and pricing for G Suite Essentials.

Check if your Google Drive storage is updated

After you purchase storage on Google Drive:

Switch to a plan with less storage

If you don’t use all the space you have right now, or you want to pay less for Google storage, downgrade or cancel your storage plan.

Change Google One membership with Pixel Pass
Pixel Pass subscribers can change Google One membership plans at one.google.com. If you want less than 200 GB of Google storage, cancel your Pixel Pass subscription and sign up for a separate Google One membership. Learn how to Cancel your Pixel Pass plan.
Was this helpful?
How can we improve it?

Need more help?

Sign in for additional support options to quickly solve your issue

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Search Help Center
true
99950
false