Znajdowanie plików na Dysku Google

Możesz znajdować pliki na Dysku Google i w Dokumentach, Arkuszach oraz Prezentacjach przez wyszukiwanie:

 • nazw,
 • treści,
 • zawartości zdjęć, PDF-ów i innych plików zapisanych na Dysku.

Możesz wyszukiwać tylko pliki zapisane na Moim dysku. Pliki przechowywane w udostępnionych Ci folderach nie będą pojawiać się w wynikach wyszukiwania, chyba że dodasz te foldery do Mojego dysku. Dowiedz się, jak dodawać pliki do Mojego Dysku

Dodatkowo możesz sortować i filtrować wyniki wyszukiwania.

Wyszukiwanie plików

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. U góry kliknij Wyszukaj na Dysku.
 3. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu wyszukiwania.
 4. Kliknij Szukaj Szukaj na klawiaturze.

Wskazówki na temat wyszukiwania

 • Wyniki wyszukiwania pojawiają się podczas pisania.
 • Dysk Google przeszukuje tytuły i treść wszystkich plików, do wyświetlania których masz uprawnienia.
 • Aby wyświetlić wszystkie wyniki, kliknij Szukaj Szukaj na klawiaturze.

Filtrowanie wyników wyszukiwania na Dysku

Aby łatwiej znaleźć pliki na Dysku, możesz doprecyzować wyniki wyszukiwania przez ich filtrowanie.

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na telefonie lub tablecie z Androidem.
 2. U góry kliknij Wyszukaj na Dysku.
 3. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Typy plików: na przykład dokumenty, obrazy, PDF-y.
  • Data modyfikacji: data wprowadzenia ostatnich zmian w pliku.
  • Należące do: określa, czy plik należy do Ciebie czy do innej osoby.
 4. Wpisz słowo lub wyrażenie w polu tekstowym.
 5. Kliknij Szukaj Szukaj na klawiaturze.

Więcej opcji wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane na Dysku Google

Możesz doprecyzować wyszukiwanie na Dysku, korzystając z opisanych poniżej opcji zaawansowanych. 

Uwaga: nie wszystkie przykłady działają na każdym urządzeniu.

Cytaty ("…")

 • Wyszukiwanie dokumentów zawierających dokładnie zacytowane słowo lub wyrażenie.
 • Przykład: "znajdź dokładnie to wyrażenie"

Dowolne z podanych wyrazów (… OR …)

 • Wyszukiwanie plików zawierających co najmniej jedno z określonych słów.
 • Przykład: groch OR kapusta

Wyniki bez określonych słów (-…)

 • Wyszukiwanie dokumentów, które nie zawierają wskazanego słowa. Możesz na przykład znaleźć wystąpienia słowa „polonez”, którym nie towarzyszy słowo „taniec”.
 • Przykład: polonez -taniec

Pliki należące do określonych użytkowników lub przez nich udostępnione (owner: lub from:)

 • Wyszukiwanie dokumentów, których właścicielem jest wskazana osoba lub które zostały przez nią udostępnione.
 • Przykłady:

Pliki udostępnione określonej osobie (to:)

 • Wyszukiwanie dokumentów udostępnionych komuś przez Ciebie.
 • Przykład: to:jan@gmail.com

Pliki oznaczone gwiazdką (is:starred)

 • Wyszukiwanie elementów z gwiazdką.

Pliki w koszu (is:trashed)

 • Wyszukiwanie elementów przeniesionych do kosza.

Pliki określonego typu (type:)

 • Wyszukiwanie według typu dokumentu: folder, document (dokument), spreadsheet (arkusz kalkulacyjny), presentation (prezentacja), PDF, image (obraz), video (film), drawing (rysunek), form (formularz), script (skrypt) lub table (tabela).
 • Przykład: type:spreadsheet

Pliki edytowane przed określoną datą lub po niej (before: lub after:)

 • Wyszukiwanie elementów zmienionych przed określoną datą (before:) lub po niej (after:). Użyj formatu daty RRRR-MM-DD.
 • Przykłady:
  • before:2018-05-01
  • after:2018-05-01

Pliki o określonym tytule (title:)

 • Wyszukiwanie według tytułu.
 • Przykład: title:Konferencja 2018

Pliki w formacie określonej aplikacji (app:) 

 • Wyszukiwanie plików Google Fusion Tables lub Apps Script. 
 • Przykłady:
  • app:"Google Apps Script"
  • app:"Google Fusion Tables"

Pliki udostępnione w określonej domenie (source:domena) – tylko na firmowych lub szkolnych kontach Google

 • Wyszukiwanie elementów udostępnionych w całej domenie organizacji, a nie tylko elementów utworzonych przez Ciebie czy Twoją grupę. 
 • Przykład: aby znaleźć pliki powiązane z domeną, wyszukaj source:domena

Przeszukiwanie Dysku z poziomu źródła treści

Jeśli masz aplikację Dysk na telefonie lub tablecie z Androidem, możesz wyszukiwać pliki na Dysku z poziomu swojego źródła treści.

 1. Otwórz swoje źródło treści.
 2. Wpisz lub wypowiedz „Search Drive for” (Szukaj na Dysku), a potem wyrażenie, które chcesz wyszukać na Dysku.
  • Aby wpisać szukane hasło, kliknij pole wyszukiwania u góry ekranu.
  • Aby wypowiedzieć szukane hasło, kliknij ikonę mikrofonu w polu wyszukiwania.
 3. Kliknij Gotowe OK.
 4. Aplikacja Dysk otworzy się i wyszuka podane wyrażenie.

Aby powrócić na „Mój dysk” po przeprowadzeniu wyszukiwania, kliknij Wstecz Wstecz.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?