Finn filer i Google Disk

Du kan finne filer i Google Disk, Dokumenter, Regneark og Presentasjoner ved å søke etter

 • filtittel
 • filinnhold
 • filtype
 • andre metadata, for eksempel
  • beskrivelsesfelt
  • delte etiketter
  • filplassering
  • eier
  • opphavsperson
  • dato for forrige endring
 • elementer eller ord i bilder, PDF-filer eller andre filer som er lagret i Min disk

Du kan også sortere og filtrere søkeresultatene.

Få rask tilgang til filene dine

Under «Rask tilgang» ser du nylige og foreslåtte filer. 

 • Hvis du vil åpne en fil, dobbeltklikker du på den.
 • Høyreklikk på filen for å se flere alternativer.

Slå Rask tilgang på eller av

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Innstillinger Innstillinger og så Generelt.
 3. Merk av eller fjern merket i boksen ved «Gjør relevante filer enkelt tilgjengelig når du trenger dem, via Rask tilgang».

Søk etter filene dine

 1. Logg på drive.google.com på en datamaskin.
 2. Skriv inn et ord eller uttrykk i søkefeltet øverst.
 3. Trykk på Enter på tastaturet.

Søketips

 • Søkeresultatene vises mens du skriver.
 • Google Disk søker gjennom titler og innhold i alle filer du har tillatelse til å se.
 • Trykk på Enter på tastaturet for å se alle resultatene.

Filtrer søkeresultatene i Disk

Du kan gjøre det enklere å finne filer i Disk ved å filtrere ut noen av søkeresultatene.

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Skriv inn et ord eller uttrykk i søkefeltet øverst.
 3. Klikk på nedoverpilen Nedoverpil for å begrense søket.
 4. Fyll ut noen av de følgende delene:
  • Type: filtyper som dokumenter, bilder eller PDF-filer.
  • Endringsdato: datoen filen sist ble redigert.
  • Navn på elementet: søker bare etter filtittelen.
  • Inneholder ordene: søker etter ord og uttrykk som finnes i dokumentet.
  • Eier: personen som eier filen.
  • Delt med: hvem du har delt filen med.
  • Plassering: om filen ligger i en bestemt mappe, for eksempel «Papirkurv» eller «Stjernemerket». Du kan også søke etter filer som er tilgjengelige for folk i organisasjonen din.
  • Følg opp: om filen inneholder gjøremål som er tilordnet deg, eller om det er lagt til forslag i filer du eier.
  • Opprettelsesdato: datoen da en fil ble opprettet.
 5. Klikk på Søk nederst.

Finn filer etter størrelse

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på lagringen din til venstre under «Lagring».
  • Eksempel: 13,4 GB av 15 GB brukt.
 3. Du kan bytte til omvendt sorteringsrekkefølge ved å klikke på Lagringsplass øverst til høyre. 

Flere søkealternativer

Avansert søk i Google Disk

Du kan finstemme søk i Disk med disse avanserte søkene. 

Tips: Ikke alle eksempler fungerer på alle enheter.

Anførselstegn

 • Finn dokumenter som inneholder et eksakt ord eller uttrykk.
 • Eksempel: "søk etter dette eksakte uttrykket"

Minustegn

 • Finn dokumenter som ikke inneholder et bestemt ord. Hvis du for eksempel vil finne «salsa», men ikke «dans».
 • Eksempel: salsa -dans

owner:

 • Finn dokumenter som eies av en bestemt person.
 • Eksempler:
  • owner:bob@gmail.com

pendingowner:

 • Finn filer du venter på å overta eierskapet av. 
 • Viktig: Du kan bare søke etter filer du venter på å overta eierskapet av.  
 • Eksempel: pendingowner:me 

creator:

 • Finn dokumenter som er opprettet av en bestemt person, i delte disker.
  • Eksempel: creator:heidi@domenetditt.com

to:

 • Finn dokumenter du har delt med en bestemt person eller gruppe, eller dokumenter som er delt med deg.
 • Eksempler:
  • to:me
  • to:bob@gmail.com
  • to:bobsgroup@googlegroups.com

from:

 • Finn dokumenter som en bestemt person har delt med deg, eller dokumenter du har delt.
 • Eksempler:
  • from:me
  • from:bob@gmail.com 

app:

 • Søk etter appnavn. Dette inkluderer alle apper som er koblet til Google Disk-kontoen din. Eksempler:
  • app:"Google Apps-skript"
  • app:"Google Jamboard"
  • app:”Google Meet”

sharedwith:

 • Finn dokumenter som en bestemt konto har tilgang til. Dette inkluderer filer som eies av kontoen. 
 • Eksempler: 
  • sharedwith:me
  • sharedwith:bob@gmail.com

is:starred

 • Finn elementer du har stjernemerket.

is:trashed

 • Finn elementer som er flyttet til papirkurven.

type:

 • Søk etter dokumenttype: mappe (folder), dokument (document), regneark (spreadsheet), presentasjon (presentation), PDF-fil (PDF), bilde (image), video (video), illustrasjon (drawing), skjema (form), nettsted (site), skript (script), tabell (table) eller jam-fil (jam file).
 • Eksempler:
  • type:document
  • type:forms
  • type:spreadsheet

before/after

 • Søk etter elementer som ble endret før eller etter en bestemt dato. Formater datoen som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Eksempler:
  • before:2021-05-02
  • after:2021-05-01

createdbefore og createdafter

 • Finn elementer som er opprettet før eller etter en bestemt dato. Formater datoen som ÅÅÅÅ-MM-DD.
 • Eksempler:
  • createdbefore:2022-05-02
  • createdafter:2022-05-01

title:

 • Søk etter elementer basert på tittel.
 • Eksempel: title:Konferanse 2021.

followup:

 • Finn filer som inneholder gjøremål eller forslag som er tilordnet deg. 
 • Eksempler: 
  • followup:any
  • followup:suggestions
  • followup:actionitems

Relaterte artikler

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
99950
false
false