Sắp xếp các tệp trong Google Drive

Để sắp xếp các tệp trong Drive, bạn có thể tạo thư mục để giúp dễ dàng tìm và chia sẻ tệp với người khác.

Lưu ý: Nếu bạn sắp xếp nhiều tệp hoặc thư mục cùng một lúc, có thể sẽ mất một chút thời gian để bạn nhận thấy các thay đổi đó.

This is available on multiple devices.

Tạo, di chuyển và sao chép tệp

Tạo thư mục

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Mới sau đó Thư mục.
 3. Nhập tên cho thư mục.
 4. Nhấp vào Tạo.
Di chuyển các mục đến một tệp hoặc thư mục

Có nhiều cách để di chuyển các mục sang một tệp hoặc thư mục. Bạn có thể di chuyển khi xem một mục trên:

 • Cửa sổ chính
 • Bảng điều khiển bên trái
 • Kết quả tìm kiếm trên Google Drive

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển những thư mục có nhiều tệp hoặc thư mục con, thì sẽ mất chút thời gian bạn mới có thể nhận thấy thay đổi.

Di chuyển các mục tới thư mục theo cách thủ công

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào mục bạn muốn di chuyển.
 3. Nhấp vào Di chuyển đến
 4. Chọn hoặc tạo một thư mục.
 5. Nhấp vào Di chuyển.

Kéo vào một thư mục

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Kéo mục bạn muốn di chuyển.
 3. Di chuyển mục đó lên trên thư mục rồi thả ra.

Mẹo: Để di chuyển các mục vào một thư mục bất kỳ trong Google Drive, hãy chuyển đến bảng điều khiển bên trái.

Sử dụng phím tắt để di chuyển các mục đến một thư mục

Quan trọng: Chức năng này chỉ hoạt động trên Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Chọn tệp.
 3. Để cắt tệp, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+ x.
 4. Chuyển đến vị trí mới.
 5. Chọn một cách:
  • Để dán tệp vào vị trí mới, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+ v.
  • Để tạo lối tắt cho tệp tại vị trí mới, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl+ Shift+ v.

Lưu ý: Người dùng có thể di chuyển trên các cửa sổ trình duyệt.

Tạo lối tắt cho tệp hoặc thư mục

Lối tắt giúp bạn hoặc nhóm của bạn dễ dàng tìm và sắp xếp các tệp cũng như thư mục trong nhiều Google Drive. Lối tắt là đường liên kết dẫn đến một tệp hoặc thư mục khác. 

Tạo lối tắt

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục bạn muốn tạo lối tắt.
 3. Nhấp vào Thêm lối tắt vào Drive.
 4. Chọn vị trí cho lối tắt.
 5. Nhấp vào Thêm lối tắt.

Mẹo: Bạn có thể tạo bản sao của lối tắt trong một thư mục trên Drive, nhưng không thể tạo lối tắt đến một tệp khác có chứa lối tắt.

Sử dụng phím tắt để tạo lối tắt

Quan trọng: Chức năng này chỉ hoạt động trên Chrome.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Chọn tệp.
 3. Để sao chép tệp vào bảng nhớ tạm, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + c.
 4. Chuyển đến vị trí mới.
 5. Để dán lối tắt vào vị trí mới, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + v.

Xoá lối tắt

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào lối tắt bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa.

Để xóa vĩnh viễn lối tắt, hãy dọn sạch thùng rác.

Quan trọng: Nếu bạn xóa một lối tắt, tệp gốc sẽ không bị xóa.

Tạo đường liên kết đến một tệp trên Drive hoặc thư mục trong các ứng dụng khác

Quan trọng: Chức năng này chỉ hoạt động trên Chrome.

Với Google Drive, bạn có thể sao chép và dán tên của tệp và/hoặc thư mục vào tài liệu trên Google Editor và các ứng dụng khác.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Chọn tệp.
 3. Chọn một cách:
  • Để sao chép tên tệp hoặc tên thư mục vào bảng nhớ tạm dưới dạng đường liên kết, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + c
  • Để sao chép URL của tệp hoặc thư mục vào bảng nhớ tạm dưới dạng đường liên kết, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + c.
 4. Để dán tệp hoặc thư mục vào tài liệu trên Google hoặc các ứng dụng khác, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + v.
Tạo bản sao cho tệp

Sao chép tệp theo cách thủ công

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào một tệp.
 3. Nhấp vào biểu tượng Tạo bản sao Make a copy.

Sử dụng phím tắt để sao chép tệp

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Chọn tệp.
 3. Để sao chép tệp vào bảng nhớ tạm, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + c.
 4. Chuyển đến vị trí mới.
 5. Để sao chép tệp vào vị trí mới, hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + v.

Lưu ý: Người dùng có thể di chuyển trên các cửa sổ trình duyệt.

Quan trọng:

 • Chức năng này chỉ hoạt động trên Chrome.
 • Bạn không thể sao chép thư mục mà chỉ có thể sao chép tệp. 
 • Để tìm một thư mục dễ dàng hơn, bạn có thể tạo một lối tắt đến thư mục đó.
Xoá tệp hoặc thư mục
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp hoặc thư mục bạn muốn xóa.
 3. Nhấp vào Xóa.

Nếu vô tình chuyển mục vào thùng rác, bạn có thể khôi phục mục.

Thay đổi màu của thư mục

Bạn có thể điều chỉnh màu của thư mục và lối tắt đến các thư mục trong thẻ Drive của tôi và bộ nhớ dùng chung. Nếu bạn thay đổi màu nào, thì màu đó chỉ áp dụng cho chế độ xem của bạn trong Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp chuột phải vào thư mục bạn muốn thay đổi.
 3. Nhấp vào Thay đổi màu và chọn màu bạn muốn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false
false