จัดระเบียบไฟล์ใน Google ไดรฟ์

หากต้องการจัดระเบียบไฟล์ในไดรฟ์ คุณอาจสร้างโฟลเดอร์เพื่อความสะดวกในการค้นหาไฟล์และแชร์กับผู้อื่น

หมายเหตุ: หากคุณจัดระเบียบไฟล์หรือโฟลเดอร์จำนวนมากพร้อมกัน อาจใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ

สร้าง ย้าย และคัดลอกไฟล์

สร้างโฟลเดอร์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. ทางด้านซ้าย ให้คลิกใหม่ จากนั้น โฟลเดอร์
 3. ป้อนชื่อโฟลเดอร์
 4. คลิกสร้าง
ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์

คุณจะย้ายรายการจากที่ใดก็ได้ใน Google ไดรฟ์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างหลัก แผงด้านซ้าย หรือผลการค้นหา

หมายเหตุ: หากต้องการย้ายโฟลเดอร์ที่มีไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อยหลายรายการ อาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่รายการที่คุณต้องการย้าย
 3. คลิกย้ายไปที่…
 4. เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ จากนั้นคลิกย้าย

ลากไปยังโฟลเดอร์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกรายการที่ต้องการย้ายค้างไว้
 3. ย้ายรายการไปที่โฟลเดอร์แล้วปล่อย

เคล็ดลับ: ใช้แผงด้านซ้ายเพื่อย้ายรายการไปที่โฟลเดอร์ใดก็ได้ใน Google ไดรฟ์

บันทึกรายการลงในหลายโฟลเดอร์

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกรายการที่ต้องการย้าย
 3. บนแป้นพิมพ์ ให้กด Shift + Z
 4. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 5. คลิกเพิ่มที่นี่
สร้างทางลัดสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์

หากต้องการบันทึกไฟล์ไว้ในหลายตำแหน่ง คุณจะสร้างทางลัดสำหรับไฟล์นั้นได้

สร้างทางลัด

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการสร้างทางลัด
 3. คลิกเพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์
 4. เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการให้ทางลัดปรากฏ
 5. คลิกเพิ่มทางลัด

หมายเหตุ: คุณจะสร้างทางลัดให้ไฟล์ทางลัดหรือไฟล์ที่ซ่อนไว้ไม่ได้ แต่จะทำสำเนาของทางลัดหรือทำสำเนาให้ทางลัดของโฟลเดอร์ได้

ลบทางลัด

 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ทางลัดที่ต้องการนำออก
 3. คลิกนำออก

หากต้องการลบทางลัดอย่างถาวร ให้ล้างถังขยะ

สำคัญ: หากคุณลบทางลัด ระบบจะไม่ลบไฟล์ต้นฉบับ

ทำสำเนาไฟล์
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์
 3. คลิกทำสำเนา ทำสำเนา

หมายเหตุ

 • คุณคัดลอกโฟลเดอร์ไม่ได้ แต่จะคัดลอกได้เฉพาะไฟล์เท่านั้น
 • คุณอาจสร้างทางลัดไปยังโฟลเดอร์เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น
ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกนำออก

หากย้ายรายการไปไว้ในถังขยะโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจะกู้คืนรายการได้

เปลี่ยนสีของโฟลเดอร์
 1. ไปที่ drive.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยน
 3. คลิกเปลี่ยนสี แล้วเลือกสีที่ต้องการ

ใช้พื้นที่ทำงานและลำดับความสำคัญใน Google ไดรฟ์

ฟีเจอร์บางรายการของ Google ไดรฟ์จะใช้ได้กับบัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งคุณยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งาน หากต้องการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของที่ทำงานหรือโรงเรียน ให้คลิกที่นี่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร