Tworzenie, przenoszenie i usuwanie folderów

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz Dysk Google na drive.google.com.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij przycisk Nowy.
  • Nie widzisz opcji Nowy? Prawdopodobnie używasz starego Dysku Google. Spróbuj kliknąć „Utwórz” po lewej stronie.
 3. Wybierz Folder.
 4. Wpisz nazwę folderu i kliknij Utwórz.

Nowy folder będzie automatycznie synchronizowany z folderem Dysku Google na komputerze, chyba że wybierzesz opcję synchronizowania tylko określonych folderów.

Obecnie nie można tworzyć folderów w aplikacjach mobilnych Dokumenty, Arkusze i Prezentacje ani na żadnym z ekranów głównych edytora Dokumentów. Aby wyświetlić foldery Dysku, kliknij ikonę Selektora plików w prawym górnym rogu ekranu głównego edytora Dokumentów.

Przenoszenie folderu

Aby przenieść folder, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu i wybierz Przenieś do, lub kliknij i przytrzymaj folder, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce.

Jeśli powyższe instrukcje się nie sprawdzają, prawdopodobnie używasz starej wersji Dysku. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Wybierz folder i kliknij ikonę folderu .
 2. Wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść folder.
 3. Kliknij Przenieś.

Dowiedz się, jak porządkować foldery udostępnione.

Przenoszenie plików do udostępnionych Ci folderów

Aby przenieść pliki do folderu udostępnionego w nowej wersji Dysku Google, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Udostępnione w menu po lewej stronie.
  • Nie widzisz folderu Udostępnione? Prawdopodobnie używasz starej wersji Dysku. Skorzystaj z alternatywnych instrukcji, które znajdują się poniżej.
 2. Kliknij ikonę „Dodaj do Mojego dysku” .
 3. Dodaj pliki do folderu.
Alternatywne instrukcje do starej wersji Dysku
 1. Kliknij Udostępnione dla mnie w menu po lewej stronie ekranu.
 2. Przeciągnij udostępniony folder i upuść go w obszarze „Mój dysk”.
 3. Dodaj pliki do folderu.

Usuwanie folderu

Aby usunąć folder, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń.
 3. Folder i wszystkie elementy w folderze zostaną przeniesione do kosza. Jeśli masz włączoną synchronizację wszystkich elementów w „Moim dysku”, dany folder zostanie też przeniesiony do kosza na komputerze.

Jeśli folder trafił do kosza przypadkowo, możesz go odzyskać, o ile nie został trwale usunięty.

Wskazówki na temat używania folderów

 • Foldery mogą być zagnieżdżone, tak jak foldery na komputerze. Jeśli zsynchronizujesz foldery z komputerem, używając Dysku Google na Maca/PC, ich struktura pozostanie bez zmian.
 • Foldery możesz udostępniać innym osobom. Uprawnienia udostępniania ustawione dla folderu zostaną zastosowane do wszystkich zawartych w nim elementów.
 • Udostępnij folder, aby móc pracować nad plikami wspólnie z innymi osobami. Wybierz odpowiedni folder i kliknij Udostępnij . Gdy przyznasz komuś dostęp, zobaczysz ikonę kręgu tej osoby.

 • Użytkownicy z uprawnieniem „Może edytować” mogą udzielać dostępu innym użytkownikom. Można śledzić aktywność folderu, aby dowiedzieć się, kto ma do niego dostęp.
 • Aby dodać coś do więcej niż jednego folderu, przytrzymaj klawisz Ctrl ( na Macu) i zaznacz kilka folderów.
Kiedy zsynchronizujesz folder z folderem Dysku Google na swoim komputerze, zmiany wprowadzane w folderze w internecie będą odzwierciedlane na Twoim komputerze i odwrotnie. Jeśli usuniesz plik z folderu udostępnionego, współpracownicy posiadający dostęp do folderu, lecz nie do tego konkretnego pliku, nie będą mogli go wyświetlić na swoim Dysku Google.

Podobne tematy