Tworzenie, przenoszenie i usuwanie folderów

Jeśli chcesz uporządkować swoje pliki, aby łatwiej było je wyszukać i udostępnić, możesz utworzyć folder na Dysku. Foldery możesz w każdej chwili przenieść lub usunąć.

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder, wykonaj te kroki:

 1. Otwórz Dysk Google na drive.google.com.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij przycisk Nowy.
  • Nie widzisz opcji Nowy? Prawdopodobnie używasz starego Dysku Google. Spróbuj kliknąć Utwórz po lewej stronie.
 3. Wybierz Folder.
 4. Wpisz nazwę folderu i kliknij Utwórz.

Nowy folder będzie automatycznie synchronizowany z folderem Dysku Google na komputerze, chyba że wybierzesz opcję synchronizowania tylko określonych folderów. Zmiany wprowadzane w folderze w internecie będą odzwierciedlane na Twoim komputerze i odwrotnie.

Uwaga: obecnie nie można tworzyć folderów w aplikacjach mobilnych Dokumenty, Arkusze i Prezentacje ani na ekranach głównych tych aplikacji. Aby wyświetlić foldery Dysku na ekranach głównych, kliknij ikonę selektora plików w prawym górnym rogu odpowiedniego ekranu głównego.

Przenoszenie folderu

Jest kilka sposobów przenoszenia folderu:

 • Kliknij nazwę folderu prawym przyciskiem myszy i wybierz Przenieś do.
 • Kliknij folder i nie puszczając przycisku myszy, przeciągnij go do nowej lokalizacji.

Jeśli powyższe instrukcje się nie sprawdzają, prawdopodobnie używasz starej wersji Dysku. Spróbuj wykonać te czynności:

 1. Wybierz folder.
 2. Kliknij ikonę folderu .
 3. Wybierz lokalizację, do której chcesz przenieść folder.
 4. Kliknij Przenieś.

Przenoszenie plików do udostępnionych Ci folderów

Aby w nowej wersji Dysku Google przenieść pliki do udostępnionego folderu, wykonaj te czynności:

 1. Otwórz Dysk Google na drive.google.com.
 2. Kliknij Udostępnione dla mnie w obszarze nawigacyjnym po lewej stronie.
 3. Kliknij ikonę „Dodaj do Mojego dysku” .
  • Nie widzisz ikony „Dodaj do Mojego dysku” ? Prawdopodobnie używasz starej wersji Dysku. Skorzystaj z alternatywnych instrukcji, które znajdują się poniżej.
 4. Dodaj pliki do folderu.
Alternatywne instrukcje do starej wersji Dysku
 1. Kliknij Udostępnione dla mnie w menu po lewej stronie ekranu.
 2. Przeciągnij udostępniony folder i upuść go w obszarze „Mój dysk”.
 3. Dodaj pliki do folderu.

Usuwanie folderu

Aby usunąć folder:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder, który chcesz usunąć.
 2. Kliknij Usuń.
 3. Folder i wszystkie znajdujące się w nim elementy zostaną przeniesione do kosza. Jeśli masz włączoną synchronizację wszystkich elementów w „Moim dysku”, dany folder zostanie też przeniesiony do kosza na komputerze.

Jeśli folder trafił do kosza przypadkowo, możesz go odzyskać, o ile nie został trwale usunięty.

Podobne tematy

Matt jest ekspertem od Dokumentów i Dysku, a jednocześnie autorem tej strony pomocy. Chętnie pozna komentarze na jej temat. Wpisz je poniżej.

Jak oceniasz przydatność tego artykułu:

Zarejestrowano opinię. Dziękujemy
 • Zupełnie nieprzydatny
 • Niezbyt przydatny
 • Trochę przydatny
 • Bardzo przydatny
 • Niezwykle przydatny