Tworzenie, przenoszenie i usuwanie folderów

Możesz tworzyć, przenosić i usuwać foldery na Dysku Google w internecie.

Tworzenie folderu

Aby utworzyć folder:

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij przycisk Nowy po lewej stronie ekranu.
 3. Wybierz Folder.
 4. Wpisz nazwę folderu.
 5. Kliknij Utwórz.

Nowy folder będzie automatycznie synchronizowany z folderem Dysku Google na komputerze, chyba że wybierzesz opcję synchronizowania tylko określonych folderów. Zmiany wprowadzone w folderze internetowym będą się pojawiały na Twoim komputerze i odwrotnie.

Uwaga: obecnie nie można tworzyć folderów w aplikacjach Dokumenty, Arkusze i Prezentacje ani na ekranach głównych tych aplikacji w internecie. Aby wyświetlić foldery z Dysku na ekranach głównych tych aplikacji, w prawym górnym rogu kliknij ikonę wyboru plików .

Przenoszenie folderu

Foldery można przenosić na dwa sposoby:

 • Kliknij nazwę folderu prawym przyciskiem myszy > wybierz Przenieś do > wybierz nowy folder > kliknij Przenieś.
 • Przeciągnij folder do nowej lokalizacji.

Przenoszenie plików do udostępnionych Ci folderów

Aby przenieść pliki do udostępnionego Ci folderu:

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie kliknij Udostępnione dla mnie.
 3. Kliknij Dodaj do Mojego dysku.
 4. Wybierz folder.
 5. Kliknij Przenieś.
Usuwanie folderu

Aby usunąć folder:

 1. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy.
 2. Kliknij Usuń.
 3. Folder i wszystkie znajdujące się w nim elementy, które należą do Ciebie, zostaną przeniesione do kosza. Jeśli na „Moim dysku” masz włączoną synchronizację wszystkich elementów, dany folder zostanie przeniesiony do kosza na komputerze. Jeśli nie jesteś właścicielem folderu, zostanie on usunięty z Twojego widoku oraz z folderu „Udostępnione dla mnie”.

Jeśli folder został przeniesiony do kosza przez przypadek, możesz go przywrócić.

Podobne tematy

Andrea is a Google Drive expert and wrote this page. Help her improve it by leaving feedback below.

Czy ten artykuł był pomocny?