Porządkowanie plików na Dysku Google

Na Dysku możesz tworzyć foldery, aby ułatwić sobie znajdowanie i udostępnianie plików. Z Dysku Google możesz korzystać w przeglądarce internetowej, a także na urządzeniu z Androidem, iPhonie lub iPadzie. Wprowadzone zmiany synchronizują się automatycznie.

Tworzenie folderu

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Po lewej stronie ekranu kliknij Nowy > Folder.
 3. Wpisz nazwę folderu.
 4. Kliknij Utwórz.

Przenoszenie pliku lub folderu

Plik możesz przenieść z dowolnego miejsca na Dysku Google: głównego okna, panelu po lewej stronie czy wyników wyszukiwania.

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz przenieść.
 3. Kliknij Przenieś do…
 4. Wybierz lub utwórz folder, a następnie kliknij Przenieś.

Przeciąganie do folderu

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij i przytrzymaj element, który chcesz przenieść.
 3. Przeciągnij element do folderu i upuść go.

Wskazówka: przy użyciu panelu po lewej stronie możesz przenosić elementy do dowolnego folderu na Dysku Google.

Zapisywanie elementu w wielu folderach

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij i przytrzymaj element, który chcesz przenieść.
 3. Na klawiaturze naciśnij Shift + Z.
 4. Wybierz folder.
 5. Kliknij Dodaj tutaj.

Usuwanie pliku lub folderu

 1. Otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem plik lub folder, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij Usuń.

Jeśli element został przeniesiony do kosza przez przypadek, możesz go przywrócić.

Uwaga: aby wybrać wiele plików i folderów, podczas klikania trzymaj wciśnięty klawisz Command (Mac OS X) lub Control (Windows).

Evan is a Docs & Drive expert and author of this help page. Leave him feedback below about the page.

Czy ten artykuł był pomocny?