Organiser filene dine i Google Disk

Du kan organisere filene dine i Disk ved å opprette mapper som gjør det enklere å finne filer og dele dem med andre.

Merk: Hvis du organiserer mange filer eller mapper samtidig, kan det ta tid før du ser endringene.

This is available on multiple devices.

Opprett, flytt og kopiér filer

Opprett mapper

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk på Ny og så Mappe til venstre.
 3. Angi et navn for mappen:
 4. Klikk på Opprett.
Flytt elementer til filer eller mapper

Du kan flytte elementer til filer eller mapper på flere måter. Du kan gjøre dette når du ser elementer i

 • hovedvinduet
 • panelet til venstre
 • søkeresultater i Google Disk

Tips: Hvis du flytter mapper med mange filer eller undermapper, kan det ta litt tid før du ser endringene.

Flytt til mapper manuelt

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på elementet du vil flytte.
 3. Klikk på Flytt til.
 4. Velg eller opprett en mappe.
 5. Klikk på Flytt.

Dra elementer til mapper

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Klikk og hold på elementet du vil flytte.
 3. Flytt elementet over mappen og slipp det.

Tips: Bruk panelet til venstre for å flytte elementer til en hvilken som helst mappe i Google Disk.

Flytt til mapper ved hjelp av hurtigtaster

Viktig: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Chrome.

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Velg en fil.
 3. For å klippe ut filen trykker du på Ctrl + x.
 4. Gå til den nye plasseringen.
 5. Velg et alternativ:
  • For å lime inn filen på den nye plasseringen, trykk på Ctrl + v.
  • For å opprette en snarvei til filen på den nye plasseringen, trykk på Ctrl + Shift + v.

Tips: Brukere kan flytte filer til og fra forskjellige nettleservinduer.

Lag snarveier for filer eller mapper

Med snarveier blir det enklere for deg og teamet ditt å finne og organisere filer og mapper i flere Google Disk-områder. En snarvei er en link som fører til en annen fil eller mappe. 

Lag en snarvei

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på filen eller mappen du vil lage en snarvei til.
 3. Klikk på Legg til en snarvei til Disk.
 4. Velg hvor du vil at snarveien skal være.
 5. Klikk på Legg til en snarvei.

Tips: Du kan lage kopier av snarveier i Disk-mapper, men du kan ikke lage snarveier til andre snarveisfiler.

Lag snarveier ved hjelp av hurtigtaster

Viktig: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Chrome.

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Velg filen.
 3. For å kopiere filen til utklippstavlen, trykk på Ctrl + c.
 4. Gå til den nye plasseringen.
 5. For å lime inn snarveien her, trykk på Ctrl + Shift + v.

Slett en snarvei

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på snarveien du vil fjerne.
 3. Klikk på Fjern.

For å slette snarveien for godt, tøm papirkurven din.

Viktig: Hvis du sletter en snarvei, slettes ikke den opprinnelige filen.

Lag linker til Disk-filer eller -mapper som kan brukes i andre programmer

Viktig: Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Chrome.

Med Google Disk kan du kopiere og lime inn klikkbare fil- og/eller mappenavn i Google Editor-dokumenter og andre programmer.

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Velg en fil.
 3. Velg et alternativ:
  • For å kopiere fil- eller mappenavnet som en link til utklippstavlen, trykk på Ctrl + c
  • For å kopiere fil- eller mappenettadressen som en link til utklippstavlen, trykk på Ctrl + Shift + c.
 4. Lim inn filen eller mappen i et Google-dokument eller et annet program ved å trykke på Ctrl + v.
Lag kopier av filer

Kopier filer manuelt 

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på en fil.
 3. Klikk på Lag en kopi Make a copy.

Kopier filer ved hjelp av hurtigtaster

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Velg en fil.
 3. For å kopiere filen til utklippstavlen, trykk på Ctrl + c.
 4. Gå til den nye plasseringen.
 5. Lim inn kopien her ved å trykke på Ctrl + v.

Tips: Brukere kan kopiere til og fra forskjellige nettleservinduer.

Viktig:

 • Denne funksjonaliteten er bare tilgjengelig i Chrome.
 • Du kan ikke kopiere mapper – bare filer. 
 • Du kan lage snarveier til mapper for å gjøre det enklere å finne dem.
Slett filer eller mapper
 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på filen eller mappen du vil slette.
 3. Klikk på Fjern.

Hvis du flytter et element til papirkurven ved et uhell, kan du gjenopprette det.

Bytt farge på mapper

Du kan tilpasse fargene på mapper og snarveier til mapper i Min disk og delte disker. Hvis du bytter ut farger, gjelder endringene kun for visningen din i Disk.

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på mappen du vil endre.
 3. Klikk på Endre farge, og velg fargen du ønsker.
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
99950
false
false