หยุดการซิงค์ไฟล์ Google ไดรฟ์ด้วยการสำรองข้อมูลและการซิงค์

หากคุณไม่ต้องการสำรองข้อมูลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถหยุดการซิงค์ได้

การสำรองข้อมูลและซิงค์มีให้ใช้งานในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร