หยุดการซิงค์ไฟล์ Google ไดรฟ์ด้วยการสำรองข้อมูลและการซิงค์

หากคุณไม่ต้องการสำรองข้อมูลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถหยุดการซิงค์ได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของคุณ

หากต้องการหยุดซิงค์อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลงชื่อออกจากบัญชี

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี
 5. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อ

การหยุดชั่วคราวหรือกลับมาใช้การสำรองข้อมูลและซิงค์ต่อ

หากต้องการหยุดซิงค์ชั่วคราว คุณสามารถหยุดการทำงานของแอปชั่วคราวได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกหยุดชั่วคราวหรือกลับมาทำงานอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งการสำรองข้อมูลและซิงค์

Mac

หลังจากถอนการติดตั้งการสำรองข้อมูลและซิงค์ ไฟล์ของคุณจะยังอยู่ใน drive.google.com เหมือนเดิม

 1. เปิด Finder และคลิกแอปพลิเคชัน
 2. ลากแอป "การสำรองข้อมูลและซิงค์" ลงไปในถังขยะที่ Dock
 3. ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ ให้คลิก Finder แล้ว Empty Trash
Windows

หลังจากถอนการติดตั้งการสำรองข้อมูลและซิงค์ ไฟล์ของคุณจะยังอยู่ใน drive.google.com เหมือนเดิม

 1. คลิกเริ่ม แล้ว แผงควบคุม
 2. คลิกโปรแกรม แล้ว โปรแกรมและฟีเจอร์
 3. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูลจาก Google แล้ว ถอนการติดตั้ง
 4. คลิกใช่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร