Lưu nội dung web vào Google Drive

Bạn có thể lưu hình ảnh, video, tệp âm thanh, tệp PDF và các tệp khác bạn tìm thấy trên web trên Google Drive bằng phần mở rộng "Lưu vào Google" của Chrome.

Hãy lưu ý đến các chính sách chương trình của Googleluật bản quyền bất cứ khi nào bạn lưu nội dung trên web vào Google Drive.

Tải phần mở rộng "Lưu vào Google Drive" dành cho Chrome

Bạn có thể tải phần mở rộng "Lưu vào Google Drive" từ Cửa hàng Chrome trực tuyến.

Lưu các mục hoặc trang web

  1. Trên máy tính, hãy mở Google Chrome.
  2. Mở một trang web có nội dung mà bạn muốn lưu.
    • Lưu đường liên kết, hình ảnh, âm thanh hoặc video HTML5: Nhấp chuột phải vào mục cần lưu rồi nhấp vào phần Lưu [mục] vào Google Drive.
    • Lưu trang web: Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Google Drive Google Drive.

Hủy tải xuống

Trong cửa sổ tải xuống, hãy nhấp vào mục Hủy.

Thay đổi cách bạn lưu nội dung web

Ở góc trên bên phải, hãy nhấp chuột phải vào biểu tượng Lưu vào Google Drive Google Drive sau đó Tùy chọn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?