บันทึกเนื้อหาเว็บไปยัง Google ไดรฟ์

คุณสามารถบันทึกรูปภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์ PDF และไฟล์อื่นๆ ที่พบในเว็บไปไว้ใน Google ไดรฟ์ได้โดยใช้ส่วนขยาย Chrome "บันทึกไปยัง Google"

โปรดคำนึงถึงนโยบายโปรแกรมของ Google และกฎหมายลิขสิทธิ์ ทุกครั้งที่บันทึกเนื้อหาจากเว็บไปยัง Google ไดรฟ์ของคุณ

เมื่อต้องการบันทึกเนื้อหาเว็บไปยัง Google ไดรฟ์ ให้เปิดเนื้อหานั้นโดยใช้ Google Chrome ในคอมพิวเตอร์

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก