บันทึกเนื้อหาเว็บไปยัง Google ไดรฟ์

คุณสามารถบันทึกรูปภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์ PDF และไฟล์อื่นๆ ที่พบในเว็บไปไว้ใน Google ไดรฟ์ได้โดยใช้ส่วนขยาย Chrome "บันทึกไปยัง Google"

โปรดคำนึงถึงนโยบายโปรแกรมของ Google และกฎหมายลิขสิทธิ์ ทุกครั้งที่บันทึกเนื้อหาจากเว็บไปยัง Google ไดรฟ์ของคุณ

ดาวน์โหลดส่วนขยาย Chrome "บันทึกไปยัง Google ไดรฟ์"

คุณสามารถดาวน์โหลดส่วนขยาย "บันทึกไปยัง Google ไดรฟ์" ได้จาก Chrome เว็บสโตร์

บันทึกรายการหรือหน้าเว็บ

  1. เปิด Google Chrome ในคอมพิวเตอร์
  2. เปิดหน้าเว็บที่มีเนื้อหาที่ต้องการบันทึก
    • บันทึกลิงก์ รูปภาพ, HTML5 เสียง หรือวิดีโอ: คลิกขวาบนรายการที่ต้องการบันทึก แล้วคลิกบันทึก [รายการ] ไปยัง Google ไดรฟ์
    • บันทึกหน้าเว็บ: ที่ด้านขวาบน ให้คลิก Google ไดรฟ์ Google ไดรฟ์

ยกเลิกการดาวน์โหลด

ในหน้าต่างอัปโหลด ให้คลิกยกเลิก

เปลี่ยนวิธีการบันทึกเนื้อหาเว็บ

ที่มุมขวาบน ให้คลิกบันทึกไปยัง Google ไดรฟ์ Google ไดรฟ์ จากนั้น ตัวเลือก

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก