ทำงานกับไฟล์ Google ในแบบออฟไลน์

 

หากไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ คุณจะยังดูและแก้ไขไฟล์ต่อไปนี้ได้

  • Google เอกสาร
  • Google ชีต
  • Google สไลด์

เปิดไฟล์แบบออฟไลน์

ข้อสำคัญ: คุณต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

เปิดหรือปิดการเข้าถึงแบบออฟไลน์

  1. เปิด Google ไดรฟ์ ไดรฟ์
  2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากไฟล์ที่ต้องการ
  3. หากต้องการบันทึกไฟล์แบบออฟไลน์ ให้เปิดใช้งานแบบออฟไลน์ได้

ค้นหาไฟล์ที่บันทึกไว้เพื่อเข้าถึงแบบออฟไลน์

  1. เปิดแอปไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
  2. แตะเมนู เมนู แล้ว ออฟไลน์

 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร