Praca offline nad plikami z Dysku Google


               

Chcesz skorzystać z zaawansowanych funkcji Google Workspace w swojej firmie?

Wypróbuj Google Workspace już dziś.

 

 

Jeśli nie masz połączenia z internetem, nadal możesz wyświetlać i edytować pliki, takie jak:

 • dokumenty Google,
 • Arkusze Google,
 • Prezentacje Google

Korzystanie z plików offline za pomocą Dysku w przeglądarce

Zanim włączysz dostęp offline

 • Musisz mieć połączenie z internetem.
 • Musisz używać przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.
 • Nie korzystaj z przeglądania prywatnego.
 • Zainstaluj i włącz rozszerzenie do Chrome Dokumenty Google offline.
 • Sprawdź, czy masz na urządzeniu wystarczającą ilość wolnego miejsca, aby zapisać pliki.
Otwieranie Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google w trybie offline
 1. Otwórz Google Chrome lub Microsoft Edge. Jeśli korzystasz z Chrome, zaloguj się na odpowiednie konto.
 2. Wejdź na drive.google.com/drive/settings.
 3. Zaznacz pole „Twórz, otwieraj i edytuj ostatnie pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google na tym urządzeniu w trybie offline”.
Zapisywanie plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji Google do użytku w trybie offline
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google, który chcesz zapisać offline.
 3. Kliknij Udostępnij w trybie offline Ready for offline.

Aby zapisać kilka plików offline, naciśnij Shift lub Command (Mac) / Ctrl (Windows) i cały czas go trzymając, klikaj inne pliki.

Podgląd plików offline
 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
  • Najpierw włącz dostęp offline.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Można korzystać z trybu offline Ready for offline.
 3. Kliknij Podgląd offline.
Edytowanie plików offline

Jeśli edytujesz plik offline:

 • zmiany zostaną wprowadzone, gdy znów połączysz się z internetem;
 • nowe zmiany zastąpią wcześniejsze;
 • zmiany znajdziesz w historii zmian pliku.

Wskazówka: dowiedz się, jak sprawdzić zmiany w pliku.

Korzystanie z plików offline za pomocą Dysku na komputer

Dysk na komputer to aplikacja dla systemów Windows i macOS, która zapewnia szybki dostęp do zawartości bezpośrednio z komputera, dzięki czemu możesz łatwo korzystać z plików i folderów w dobrze znanym Ci miejscu. Powielone pliki lub foldery są zawsze dostępne offline. Jeśli przesyłasz strumieniowo pliki i foldery, możesz udostępniać określone elementy offline. Dowiedz się, co to znaczy przesyłać strumieniowo lub powielać pliki

Ważne:

Zapisywanie plików w formacie innym niż formaty Google do użytku offline

Aby pliki przesyłane strumieniowo, które nie są Dokumentami, Arkuszami ani Prezentacjami Google, były dostępne offline:

W systemie Windows:
 1. Otwórz Eksplorator plików.
 2. Otwórz folder Dysku Google .
 3. Wybierz pliki lub foldery.
  • Aby wybrać kilka elementów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij pliki lub foldery.
 5. Kliknij Dostęp offline a potem Dostępny offline dostępny offline.
  • Gdy zapiszesz plik offline, pojawi się obok niego zielony znacznik wyboru.

W systemie macOS:

 1. Otwórz program Finder.
 2. Otwórz folder Dysku Google .
 3. Wybierz pliki lub foldery.
  • Aby wybrać kilka elementów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij pliki lub foldery.
 5. Kliknij Dostępny offline dostępny offline.
  • Gdy zapiszesz plik offline, pojawi się obok niego zielony znacznik wyboru.

Wykorzystanie miejsca na dane na lokalnym dysku twardym

 • Pliki oznaczone jako dostępne offline zajmują miejsce na lokalnym dysku twardym.
 • To samo dotyczy każdego pliku zawartego w folderze oznaczonym jako dostępny offline. W takim przypadku zajęte zostanie jeszcze więcej miejsca. Nowe elementy dodane do folderu są automatycznie udostępniane offline.
 • Aby zobaczyć wszystkie pliki oznaczone jako dostępne offline, otwórz okno „Pliki offline” w menu Dysku na komputer.
Różnice w trybie offline między przesyłaniem strumieniowym a powielaniem

W przypadku przesyłania strumieniowego:

 • Twoje pliki są w chmurze. Miejsce na dysku twardym jest używane tylko wtedy, gdy otwierasz pliki lub udostępniasz je offline albo gdy jest potrzebne dla niedawno i często używanych plików.
 • Dostęp do tych plików, które są niedostępne w trybie offline, możesz uzyskać tylko wtedy, gdy masz połączenie z internetem.
 • Dostęp do plików, w tym tych dostępnych offline, masz tylko wtedy, gdy aplikacja jest uruchomiona.

W przypadku powielania:

 • Pliki są przechowywane w chmurze i na komputerze, co zajmuje miejsce na dysku twardym.
 • Dostęp do plików jest możliwy w każdej chwili, nawet wtedy, gdy nie masz połączenia z internetem lub nie jest uruchomiona aplikacja Dysk na komputer.

Powielone pliki i foldery są automatycznie dostępne offline. Jeśli przesyłasz strumieniowo pliki i foldery, możesz udostępniać określone elementy offline. Dowiedz się więcej o powielaniu i przesyłaniu strumieniowym plików

 
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne