Bruk Google Disk-filer uten nett

Hvis du ikke er koblet til internett, kan du likevel se og endre filer, inkludert:

 • Google Dokumenter
 • Google Regneark
 • Google Presentasjoner

Lagre og åpne Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner uten nett

Før du slår på tilgang uten nett

Åpne Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner uten nett

 1. Åpne Chrome. Sørg for at du er logget på Chrome.
 2. Gå til drive.google.com/drive/settings.
 3. Merk av for «Opprett, åpne og rediger nylige Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner på denne enheten uten å være tilkoblet internett».

Lagre Google-dokumenter, -regneark og -presentasjoner for bruk uten nett

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
 2. Høyreklikk på Google Dokumenter-, Regneark- eller Presentasjoner-filen du vil lagre for bruk uten nett.
 3. Slå på «Tilgjengelig uten nett».

For å lagre flere filer for bruk uten nett, hold Shift eller Command (Mac) eller Ctrl (Windows) nede mens du klikker på andre filer.

Forhåndsvis filer som er lagret for bruk uten nett

 1. Gå til drive.google.com på en datamaskin.
  • Pass på å slå på tilgang uten nett først.
 2. Øverst til høyre klikker du på Klar til bruk uten nett Ready for offline.
 3. Klikk på Forhåndsvisning uten nett.

Finn ut mer om Disk Filstrømming og Backup and Sync.