Arbeta med Google-filer offline

 

Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi eller mobilt nätverk kan du visa och redigera filer, inklusive:

  • Google Dokument
  • Google Kalkylark
  • Google Presentationer

Spara filer för användning offline

  1. Öppna appen för Google Drive.
  2. Tryck på Mer Mer bredvid filen.
  3. Om du vill spara en förhandsgranskning av filen offline aktiverar du Tillgänglig offline.

Tips! Om du vill redigera en fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer offline använder du appen Google DokumentKalkylark eller Presentationer. Läs mer om hur du arbetar med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer offline. 

Sök efter filer som du har sparat för offlineåtkomst

  1. Öppna appen för Google DriveDokument, Kalkylark eller Presentationer.
  2. Tryck på Meny Meny följt av Offline.