Arbeta med Google-filer offline

 

Om du inte är ansluten till ett Wi-Fi eller mobilt nätverk kan du visa och redigera filer, inklusive:

  • Google Dokument
  • Google Kalkylark
  • Google Presentationer

Öppna filer offline

Om du vill aktivera offlineåtkomst:

Öppna Google Drive-filer offline

  1. Öppna Chrome. Kontrollera att du är inloggad i Chrome.
  2. Öppna drive.google.com/drive/settings.
  3. Markera rutan intill Synkronisera filer i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och Teckningar med datorn så att du kan redigera dem offline.

Om du vill jobba med filer offline från en dator läser du om hur du installerar Google Drive för din Mac eller PC.