Sao lưu và đồng bộ hóa tệp bằng Google Drive

Bạn có thể sao lưu và đồng bộ hóa các tệp của mình bằng máy Mac hoặc máy tính chạy Windows.

Ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa chỉ dành cho máy tính

Trên iPhone hoặc iPad, bạn có thể:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?