Cài đặt và sử dụng "Google Drive cho Mac/PC của bạn"

Tự động đồng bộ hóa tệp Google Drive trên máy tính với tệp Google Drive của bạn trên web bằng cách sử dụng "Google Drive cho Mac/PC của bạn". Bạn có thể làm những việc như:

 • Kéo tệp vào và ra khỏi thư mục
 • Chỉnh sửa, lưu và xóa tệp

Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cục bộ trong thư mục Google Drive của bạn sẽ được đồng bộ hóa với "Drive của tôi" trên web. Điều đó có nghĩa là nếu bạn chia sẻ, di chuyển, chỉnh sửa hoặc di chuyển tệp vào thùng rác, những thay đổi của bạn cũng sẽ hiển thị trong Drive của tôi trong lần tiếp theo máy tính của bạn đồng bộ hóa.

Cài đặt ứng dụng

Máy Mac

Để tải xuống Google Drive trên máy tính để bàn của bạn, nhấp vào Tải xuống Drive và làm theo các bước bên dưới.

Tải xuống Drive

 1. Di chuột qua "Tải xuống Drive" rồi chọn Mac và PC.
 2. Đọc Điều khoản dịch vụ và nhấp vào Đồng ý và tải xuống.
 3. Mở installgoogledrive.dmg.
 4. Di chuyển biểu tượng Google Drive vào thư mục Ứng dụng của bạn.
 5. Mở Google Drive. Nếu bạn nhìn thấy cảnh báo cho biết rằng Google Drive là một ứng dụng được tải xuống từ Internet, hãy nhấp vào Mở.
 6. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu Tài khoản Google của bạn để đăng nhập vào Google Drive. Đây sẽ là tài khoản được liên kết với Google Drive cho máy Mac của bạn.
 7. Hoàn thành hướng dẫn cài đặt.
 8. Ở đầu màn hình, mở Google Drive cho máy Mac của bạn .
 9. Di chuyển hoặc sao chép tệp và thư mục từ máy tính để bàn vào thư mục Google Drive của bạn để bắt đầu đồng bộ hóa các mục. Bạn sẽ có thể tìm thấy tệp và thư mục của mình trong "Drive của tôi" trên drive.google.com.
Windows

Để tải xuống Google Drive trên máy tính để bàn của bạn, nhấp vào Tải xuống Drive và làm theo các bước bên dưới.

Tải xuống Drive

 1. Di chuột qua "Tải xuống Drive" rồi chọn Mac và PC.
 2. Đọc Điều khoản dịch vụ và nhấp vào Đồng ý và tải xuống. Chọn hộp kiểm bên cạnh "Tùy chọn" nếu bạn muốn chia sẻ báo cáo sự cố và thống kê sử dụng của bạn với Google.
 3. Mở googledrivesync.exe để tự động bắt đầu quá trình cài đặt. Nếu bạn nhìn thấy cảnh báo cho biết rằng Google Drive là một ứng dụng được tải xuống từ Internet, hãy nhấp vào Mở.
 4. Nhập tên đăng nhập và mật khẩu Tài khoản Google của bạn để đăng nhập vào Google Drive. Đây sẽ là tài khoản được liên kết với Google Drive cho PC của bạn.
 5. Hoàn thành hướng dẫn cài đặt.
 6. Nhấp vào Bắt đầu và chọn Google Drive.
 7. Di chuyển hoặc sao chép tệp và thư mục từ máy tính để bàn vào thư mục Google Drive của bạn để bắt đầu đồng bộ hóa các mục. Bạn sẽ có thể tìm thấy tệp và thư mục của mình trong "Drive của tôi" trên drive.google.com.

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào Google Drive, hãy đảm bảo bạn đã bật các mục sau trong Internet Explorer:

Gỡ cài đặt ứng dụng

Bạn có thể xóa Google Drive cho Mac/PC và tắt đồng bộ hóa từ máy tính của bạn bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng.

Windows
 1. Nhấp vào biểu tượng Google Drive google drive desktop icon (thường nằm trên thanh tác vụ phía dưới cùng bên phải).
 2. Ở phía trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng tùy chọn .
 3. Nhấp vào Tùy chọn > Ngắt kết nối tài khoản.
 4. Mở menu Bắt đầu.
 5. Chọn Bảng điều khiển Chương trình > Chương trình và tính năng Google Drive
 6. Nhấp vào Gỡ cài đặt.
Máy Mac
 1. Thoát khỏi ứng dụng Google Drive bằng cách mở menu Google Drive và chọn  Thoát google drive desktop icon.
 2. Mở thư mục Ứng dụng.
 3. Kéo Google Drive vào thùng rác (trên Đế của bạn).
 4. Bạn có thể dọn dẹp thùng rác của mình bằng cách nhấp chuột phải vào thùng rác và chọn Dọn sạch thùng rác.

Xóa thư mục Google Drive khỏi máy tính của bạn

Sau khi bạn gỡ cài đặt ứng dụng, bạn có thể xóa thư mục Google Drive khỏi máy tính của mình mà không xóa bất cứ nội dung gì trong Google Drive của bạn trên web. 

Thư mục Google Drive - bao gồm các tệp và thư mục nằm trong đó - sẽ vẫn còn trên máy tính của bạn trừ khi bạn xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?