Sao lưu và đồng bộ hóa tệp bằng Google Drive

Bạn có thể sao lưu và đồng bộ hóa các tệp của mình bằng máy Mac hoặc máy tính chạy Windows.

Tải xuống và cài đặt ứng dụng

Máy Mac

Để tải xuống và cài đặt ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, hãy nhấp vào phần Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào phần Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Đọc Điều khoản dịch vụ và nhấp vào phần Đồng ý và tải xuống.
 3. Sau khi tải xuống, hãy mở tệp InstallBackupAndSync.dmg.
 4. Di chuyển ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa vào thư mục Ứng dụng của bạn.
 5. Mở ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
  • Nếu bạn nhìn thấy cảnh báo cho biết rằng "Backup and Sync is an application downloaded from the Internet" (Sao lưu và đồng bộ hóa là một ứng dụng được tải xuống từ Internet), hãy nhấp vào phần Mở.
 6. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của bạn.
 7. Chọn chế độ đồng bộ hóa và nhấp vào phần Tiếp theo.
Windows

Để tải xuống và cài đặt ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, hãy nhấp vào phần Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào phần Tải ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Đọc Điều khoản dịch vụ và nhấp vào phần Đồng ý và tải xuống.
 3. Sau khi tải xuống, hãy mở tệp installbackupandsync.exe.
 4. Nếu bạn thấy một cửa sổ hỏi liệu bạn có muốn cho phép chương trình đó thực hiện thay đổi trên máy tính của bạn hay không, hãy nhấp vào Yes (Có).
 5. Nếu bạn được yêu cầu khởi động lại máy tính, hãy khởi động lại ngay.
 6. Khởi động ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 7. Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu Tài khoản Google của bạn.
 8. Chọn chế độ đồng bộ hóa và nhấp vào phần Tiếp theo.

Sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa

Nếu bạn gặp sự cố khi đăng nhập vào ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, hãy đảm bảo bạn đã bật các mục sau trong Internet Explorer:

Thay đổi chế độ Sao lưu và đồng bộ hóa của bạn

Thay đổi các tùy chọn sao lưu và đồng bộ hóa

Chọn những nội dung cần đồng bộ hóa với Google Drive

Bạn có thể đồng bộ hóa một số hoặc tất cả các tệp và thư mục trên máy tính của mình với Google Drive.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào các thư mục bạn muốn đồng bộ hóa.
 4. Để thêm một thư mục không có trong danh sách, hãy nhấp vào phần Chọn thư mục.
 5. Thêm thư mục bạn muốn đồng bộ hóa.
 6. Nhấp vào OK.
Chọn nội dung cần đồng bộ hóa trên Google Drive

Bạn có thể đồng bộ hóa các tệp và thư mục trong Google Drive với máy tính của mình để sử dụng khi không có mạng.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Google Drive.
 4. Nhấp vào phần Đồng bộ hóa Drive của tôi với máy tính này.
 5. Chọn xem bạn muốn:
  • Đồng bộ hóa mọi thứ trong Drive của tôi
  • Chỉ đồng bộ hóa những thư mục này.
 6. Nhấp vào OK.
Thay đổi vị trí của thư mục Google Drive

Thay đổi vị trí của thư mục Google Drive

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào tên máy tính của bạn.
 4. Nhấp vào phần Thay đổi

Nếu bạn không thấy phần "Thay đổi" trong phần Tùy chọn, hãy làm như sau:

 1. Thoát khỏi ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Di chuyển thư mục đến nơi bạn muốn.
 3. Mở lại ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.
 4. Nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa và sau đó Tìm.
 5. Tìm thư mục đó và nhấp vào phần Mở.
Sao lưu thiết bị USB và thẻ SD

Khi kết nối điện thoại, máy ảnh, thẻ SD hoặc thiết bị khác với máy tính của mình, bạn có thể tự động tải các tệp trên các thiết bị đó lên.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấp vào phần Thiết bị USB và thẻ SD.
 4. Nhấp vào phần Cắm máy ảnh hoặc điện thoại vào để sao lưu tệp và sau đó OK.
Chọn không đồng bộ hóa các loại tệp nhất định

Bạn có thể chọn không đồng bộ các loại tệp nhất định trên máy tính của mình.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Ở bên phải, hãy nhấp vào phần Thay đổi.
 4. Nhấp vào phần Cài đặt nâng cao.
 5. Nhập phần mở rộng loại tệp bạn không muốn đồng bộ hóa.
 6. Nhấp vào phần Thêm và sau đó OK.

Thay đổi thông tin cài đặt chung

Chọn cách xóa các mục

Chọn cách ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa xóa các tệp

Khi xóa một tệp khỏi máy tính, bạn có thể chọn điều sẽ xảy ra trên drive.google.com.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Bên cạnh phần "Xóa các mục", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống:
  • Luôn xóa cả hai bản sao: Khi bạn xóa nội dung nào đó trên máy tính hoặc drive.google.com, nội dung đó sẽ bị xóa ở mọi nơi.
  • Không bao giờ xóa cả hai bản sao: Khi bạn xóa nội dung nào đó trên máy tính, nội dung đó sẽ vẫn tồn tại trên drive.google.com.
  • Hỏi trước khi xóa cả hai bản sao: Khi bạn xóa nội dung nào đó trên máy tính, ứng dụng sẽ hỏi bạn có muốn xóa nội dung đó ở mọi nơi không.
 4. Nhấp vào OK.

Phản hồi yêu cầu xóa mục

Nếu chọn "Hỏi tôi trước khi xóa cả hai bản sao", bạn sẽ cần phê duyệt mỗi lần xóa. Cách phê duyệt:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào phần Xóa.
Thay đổi kích thước tải ảnh và video lên

Khi bạn tải ảnh và video lên bằng ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa, các ảnh và video đó sẽ tải lên dưới dạng "Chất lượng gốc". Nếu muốn thay đổi dung lượng các mục đó sử dụng trong Google Drive, bạn có thể tải các mục đó lên dưới dạng "Chất lượng cao".

Lưu ý: Nếu thay đổi ảnh thành Chất lượng cao, bạn không thể thay đổi lại. 

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Chọn xem bạn muốn tải ảnh lên ở Chất lượng cao hay Chất lượng gốc.

Tìm hiểu thêm về kích thước tải lên của ảnh trong Google Drive.

Nhận thông báo khi bạn xóa các mục được chia sẻ
 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Nhấp vào phần Cài đặt và sau đó Hiển thị cảnh báo khi bạn xóa mục khỏi thư mục được chia sẻ.
Thêm nhiều tài khoản

Bạn có thể đăng nhập bằng tối đa 3 Tài khoản Google.

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Thêm tài khoản mới.
 3. Nhấp vào phần Bắt đầu, rồi làm theo các bước để đăng nhập.

Thay đổi các tùy chọn cài đặt nâng cao

Nâng cấp Bộ nhớ Google Drive

Nếu bạn muốn nâng cấp bộ nhớ cho tài khoản Google Drive của mình, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Nhấp vào phần Cài đặt và sau đó Nâng cấp bộ nhớ.
 4. Chọn gói đăng ký của bạn, rồi làm theo hướng dẫn.
Thay đổi tốc độ tải xuống hoặc tải lên
 1. Trên máy tính, hãy nhấp vào biểu tượng Sao lưu và đồng bộ hóa Sao lưu và đồng bộ hóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm và sau đó Tùy chọn.
 3. Nhấp vào phần Cài đặt và sau đó Cài đặt mạng.
 4. Bên cạnh phần "Tốc độ tải xuống" hoặc "Tốc độ tải lên", hãy nhấp vào tùy chọn nút bạn muốn:
  • Sử dụng tốc độ chậm hơn: Chọn Giới hạn cho, rồi sử dụng các mũi tên để thay đổi tốc độ.
  • Sử dụng tốc độ nhanh hơn: Chọn Không giới hạn.
 5. Nhấp vào OK.

 

Tìm hiểu cách dừng quá trình đồng bộ hóa và gỡ cài đặt ứng dụng Sao lưu và đồng bộ hóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?