Sneltoetsen voor Google-documenten

Hieronder vindt u een lijst met sneltoetsen voor Google-documenten. Als u sneltoetsen zoekt voor opmerkingen en discussies in Google-documenten, gaat u naar de handleiding voor opmerkingen en discussies.


Sneltoetsen voor pc

Veelgebruikte acties

Sneltoets

Alles selecteren Ctrl + A
Kopiëren Ctrl + C
Knippen Ctrl + X
Plakken Ctrl + V
Ongedaan maken Ctrl + Z
Opnieuw Ctrl + Shift + Z
Compacte besturingselementen Ctrl + Shift + F
Afdrukken Ctrl + P
Link invoegen of bewerken Ctrl + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven Ctrl + /
Opslaan
Opmerking: elke wijziging die u aanbrengt, wordt automatisch opgeslagen in Drive.
Ctrl + S
 

Tekst opmaken

Sneltoets

Vet Ctrl + B
Cursief Ctrl + I
Onderstrepen Ctrl + U
Doorhalen Alt + Shift + 5
Superscript Ctrl + .
Subscript Ctrl + ,
Opmaak kopiëren Ctrl + Alt + C
Opmaak plakken Ctrl + Alt + V
Opmaak wissen Ctrl + \
 

Alinea's bewerken en opmaken

Sneltoets

Alinea-inspringing vergroten Ctrl + ]
Alinea-inspringing verkleinen Ctrl + [
Normale tekststijl toepassen Ctrl + Alt + 0
Kopstijl toepassen [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]
Links uitlijnen Ctrl + Shift + L
Centreren Ctrl + Shift + E
Rechts uitlijnen Ctrl + Shift + R
Volledig uitvullen Ctrl + Shift + J
Genummerde lijst Ctrl + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens Ctrl + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen bewerken

Sneltoets

Formaat van afbeelding of tekening groter maken Ctrl + Alt + K
Formaat van afbeelding of tekening kleiner maken Ctrl + Alt + J

Opmerkingen en voetnoten openen en bewerken

Sneltoets

Opmerking invoegen
Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies
Ctrl + Alt + M
Discussieweergave openen Ctrl + Alt + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen Ctrl + Alt + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op F
 

Appfuncties

Sneltoets

Zoeken Ctrl + F
Opnieuw zoeken Ctrl + G
Vorige zoeken Ctrl + Shift + G
Zoeken en vervangen... Ctrl + H
Revisiegeschiedenis openen Ctrl + Alt + Shift + G
Onderzoeksfunctie openen Ctrl + Alt + Shift + I
Geselecteerd woord definiëren Ctrl + Shift + Y
Aantal woorden Ctrl + Shift + C
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Shift + K
 

Menu's openen

Sneltoets

Zoeken in de menu's
(alleen bij compacte besturingselementen)
Alt + /
Contextmenu Ctrl + Shift + X
Menu Bestand in Google Chrome: Alt + F
andere browsers: Alt + Shift + F
Menu Bewerken in Google Chrome: Alt + E
andere browsers: Alt + Shift + E
Menu Weergeven in Google Chrome: Alt + V
andere browsers: Alt + Shift + V
Menu Invoegen in Google Chrome: Alt + I
andere browsers: Alt + Shift + I
Menu Notatie in Google Chrome: Alt + O
andere browsers: Alt + Shift + O
Menu Extra in Google Chrome: Alt + T
andere browsers: Alt + Shift + T
Menu Tabel in Google Chrome: Alt + B
andere browsers: Alt + Shift + B
Menu Help in Google Chrome: Alt + H
andere browsers: Alt + Shift + H
Menu Invoerhulpmiddelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
Ctrl + Alt + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop
 

Navigeren in het document

Sneltoets

Pagina omhoog Fn + Pijl-omhoog
Pagina omlaag Fn + Pijl-omlaag
Koptekst openen Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst openen Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op O, daarna op F
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorige medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgende item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorige item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende spelfout gaan Ctrl + '
Naar vorige spelfout gaan Ctrl + ;
 

Navigeren in een tabel

Sneltoets

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
 

Focus

Sneltoets

Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op E, daarna op P
Naar bovenkant van applicatie gaan Ctrl + Alt + Shift + M
Chatten Shift + Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
 

Een schermlezer gebruiken

Sneltoets

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Zie Google Documenten gebruiken met een schermlezer voor meer informatie
Alt + Shift + ~
Selectie voorlezen Ctrl + Alt + X
Locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op A, daarna op F
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + Alt ingedrukt, druk op P, daarna op W
Kop van de tabelkolom en -rij uitspreken Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel uitspreken Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij uitspreken Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom uitspreken Houd Ctrl + Alt + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C


 

Sneltoetsen voor Mac

Veelgebruikte acties

Sneltoets

Alles selecteren ⌘ + A
Kopiëren ⌘ + C
Knippen ⌘ + X
Plakken ⌘ + V
Ongedaan maken ⌘ + Z
Opnieuw ⌘ + Shift + Z
Compacte besturingselementen Ctrl + Shift + F
Afdrukken ⌘ + P
Link invoegen of bewerken ⌘ + K
Link openen Alt + Enter
Veelgebruikte sneltoetsen weergeven ⌘ + /
Opslaan
Opmerking: elke wijziging die u aanbrengt, wordt automatisch opgeslagen in Drive.
⌘ + S
 

Tekst opmaken

Sneltoets

Vet ⌘ + B
Cursief ⌘ + I
Onderstrepen ⌘ + U
Doorhalen Option + Shift + 5
Superscript ⌘ + .
Subscript ⌘ + ,
Opmaak kopiëren ⌘ + Alt + C
Opmaak plakken ⌘ + Alt + V
Opmaak wissen ⌘ + \
 

Alinea's bewerken en opmaken

Sneltoets

Alinea-inspringing vergroten ⌘ + ]
Alinea-inspringing verkleinen ⌘ + [
Normale tekststijl toepassen ⌘ + Option + 0
Kopstijl toepassen [1-6] ⌘ + Option + [1-6]
Links uitlijnen ⌘ + Shift + L
Centreren ⌘ + Shift + E
Rechts uitlijnen ⌘ + Shift + R
Volledig uitvullen ⌘ + Shift + J
Genummerde lijst ⌘ + Shift + 7
Lijst met opsommingtekens ⌘ + Shift + 8
Alinea omhoog/omlaag verplaatsen Alt + Shift + Pijl-omhoog/omlaag

Afbeeldingen en tekeningen bewerken

Sneltoets

Formaat van afbeelding of tekening groter maken ⌘ + Alt + K
Formaat van afbeelding of tekening kleiner maken ⌘ + Alt + J

Opmerkingen en voetnoten openen en bewerken

Sneltoets

Opmerking invoegen
Zie Sneltoetsen voor opmerkingen en discussies
⌘ + Option + M
Discussieweergave openen ⌘ + Option + Shift + A
Huidige opmerking invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op C
Naar volgende opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op C
Naar vorige opmerking gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op C
Voetnoot invoegen ⌘ + Option + F
Huidige voetnoot invoeren Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op F
Naar volgende voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op F
Naar vorige voetnoot gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op F
 

Appfuncties

Sneltoets

Zoeken ⌘ + F
Opnieuw zoeken ⌘ + G
Vorige zoeken ⌘ + Shift + G
Zoeken en vervangen... ⌘ + Shift + H
Revisiegeschiedenis openen ⌘ + Option + Ctrl + G
Onderzoeksfunctie openen ⌘ + Option + Shift + I
Geselecteerd woord definiëren ⌘ + Shift + Y
Aantal woorden ⌘ + Shift + C
Besturingselementen voor invoer in- of uitschakelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Shift + K
 

Menu's openen

Sneltoets

Zoeken in de menu's
(alleen bij compacte besturingselementen)
in Mozilla Firefox: Ctrl + ~
andere browsers: Option + /
Contextmenu ⌘ + Shift + X
Menu Bestand Ctrl + Option + F
Menu Bewerken Ctrl + Option + E
Menu Weergeven Ctrl + Option + V
Menu Invoegen Ctrl + Option + I
Menu Notatie Ctrl + Option + O
Menu Extra Ctrl + Option + T
Menu Tabel Ctrl + Option + B
Menu Help Ctrl + Option + H
Menu Invoerhulpmiddelen
(beschikbaar in documenten in niet-Latijnse talen)
⌘ + Option + Shift + K
Het contextmenu van uw browser weergeven Shift + klik met de rechtermuisknop
 

Navigeren in het document

Sneltoets

Koptekst openen Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op H
Voettekst openen Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op O, daarna op F
Naar volgende kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op H
Naar vorige kop gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op H
Naar volgende kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op [1-6]
Naar vorige kop gaan [1-6] Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op [1-6]
Naar volgende medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op G
Naar vorige medium gaan
(afbeelding of tekening)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op G
Naar volgende lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op O
Naar vorige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op O
Naar volgende item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op I
Naar vorige item in de huidige lijst gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op I
Naar volgende link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op L
Naar vorige link gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op L
Naar volgende spelfout gaan ⌘ + '
Naar vorige spelfout gaan ⌘ + ;
 

Navigeren in een tabel

Sneltoets

Naar het begin van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op S
Naar het einde van de tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op D
Naar de volgende tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op N, daarna op T
Naar de vorige tabel gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op P, daarna op T
Naar het begin van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op I
Naar het einde van de tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op K
Naar de volgende tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op B
Naar de vorige tabelkolom gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op V
Naar het begin van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op J
Naar het einde van de tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op L
Naar de volgende tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op M
Naar de vorige tabelrij gaan Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op G
Tabel afsluiten Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op E
 

Focus

Sneltoets

Focus terugbrengen naar documenttekst Esc
Focus verplaatsen naar pop-upvenster
(voor links, bladwijzers en afbeeldingen)
Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op E, daarna op P
Naar bovenkant van applicatie gaan ⌘ + Option + Shift + M
Chatten Shift + Esc
Focus op webpagina
(bijvoorbeeld wanneer u Documenten gebruikt in Google+ Hangouts)
Ctrl + Shift + Esc
 

Een schermlezer gebruiken

Sneltoets

Ondersteuning voor schermlezer inschakelen
Zie Google Documenten gebruiken met een schermlezer voor meer informatie
Option + Shift + ~
Selectie voorlezen Ctrl + ⌘ + X
Locatie van cursor melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op L
Opmaak op locatie van cursor melden Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op A, daarna op F
Naar volgende opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op N, daarna op W
Naar vorige opmaakwijziging gaan Houd Ctrl + ⌘ ingedrukt, druk op P, daarna op W
Kop van de tabelkolom en -rij uitspreken Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op H
Locatie van de tabelcel uitspreken Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op N
Kop van de tabelrij uitspreken Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op R
Kop van de tabelkolom uitspreken Houd Ctrl + ⌘ + Shift ingedrukt, druk op T, daarna op C