Google Tekeningen met documenten, spreadsheets en presentaties gebruiken

U kunt met Google Tekeningen stroomschema's, ontwerpdiagrammen en andere typen tekeningen maken en samen met anderen gebruiken. U kunt ook met andere editors binnen Google Tekeningen chatten, tekeningen als afbeelding publiceren of tekeningen naar uw computer downloaden. Om aan de slag te gaan, klikt u in de lijst van documenten op 'Nieuwe maken' en selecteert u 'Tekeningen'.

Nadat u de tekening heeft gemaakt, bewerkt en gedeeld met anderen, kunt u de tekening bijvoorbeeld invoegen (insluiten) in een Google-document. Gebruik het webklembord om de gehele tekening of een gedeelte binnen de tekening te kopiëren en in het document te plakken met behulp van het webklembord. De ingesloten tekening is een kopie van het origineel en beide versies kunnen onafhankelijk worden bewerkt na het kopiëren. Als u dus een kleine wijziging in de tekening wilt aanbrengen, kunt u deze binnen het document bewerken, met de ingesloten versie van Google Tekeningen. Klik hiervoor eerst op de tekening en vervolgens op de link 'Bewerken' die wordt weergegeven. Deze versie van Google Tekeningen biedt minder functies dan de volledige versie.

U kunt Google Tekeningen gebruiken om uw presentaties te verfraaien. U kunt bijvoorbeeld volledige dia's binnen tekeningen ontwerpen en ze vervolgens via het webklembord in uw presentatie plakken als ze klaar zijn.

Nadat de tekening is ingesloten, kunt u deze versie niet meer delen als een afzonderlijk document. U kunt echter wel het webklembord nogmaals gebruiken om de ingesloten versie in een nieuwe tekening te plakken die u vervolgens kunt delen.