Chuyển đổi tệp PDF và ảnh thành văn bản

Bạn có thể chuyển đổi tệp hình ảnh thành văn bản bằng Google Drive.

Để chuyển đổi tệp PDF và ảnh thành văn bản, hãy truy cập drive.google.com trên máy tính.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?